Tin Hải Dương PC

Đội sửa chữa Hotline PC Hải Dương- Mạnh hơn, quy mô hơn, an toàn tuyệt đối

Với mục tiêu chuyên môn hóa và tạo tính chuyên nghiệp, nâng cao vai trò của đội ngũ lao động thực hiện công tác thi công hotline, khai thác tối đa năng lực của thiết bị, đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định và liên tục, giảm thời gian cắt điện, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, góp phần hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, của EVNNPC. Tập thể Lãnh đạo Công ty đã thống nhất thành lập Đội Sửa chữa Hotline trực thuộc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (gọi tắt: Đội Hotline) và kiện toàn nhân sự Đội Hotline kể từ ngày 01/10/2021.

Lãnh đạo PCHD trao quyết định thành lập và bổ nhiệm đội Hotline

Đội gồm 11 thành viên thực hiện nhiệm vụ trực tiếp dưới sự chỉ đạo của Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật. Đội Hotline có chức năng thi công, sửa chữa lưới điện trung áp đang mang điện của ngành điện và của khách hàng theo nhiệm vụ công ty; vệ sinh cách điện lưới điện cao thế điện áp đến 110kV đang mang điện ngoài trời bằng nước cách điện áp lực cao... Đội còn có nhiệm vụ lập kế hoạch và thực hiện thi công, sửa chữa hàng năm, quý, tháng và tuần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị; phối hợp với các đơn vị lập kế hoạch, tiến độ và triển khai các công tác vệ sinh sứ cách điện đang mang điện bằng nước áp lực cao; lập kế hoạch thí nghiệm, bảo dưỡng và sửa chữa các công cụ, dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công tác thi công, sửa chữa hotline.

Chủ động, sáng tạo và an toàn tuyệt đối trong khi thực hiện công tác

Việc nâng cấp Đội Hotline trực thuộc công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như khẳng định vai trò quan trọng của đội trong việc hiện đại hóa công tác sửa chữa điện, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, chất lượng dịch vụ. Khẳng định năng lực cung cấp điện liên tục an toàn với vai trò rất quan trọng của Đội và với tinh thần chủ động, nghiêm túc, đoàn kết cộng lòng nhiệt huyết của toàn thể CBCNV trong đội sẽ hoàn thành xuất sắc nhất nhiệm vụ được giao: chuyên môn hóa- chuyên nghiệp, với công tác an toàn đặt lên hàng đầu. Nâng cao toàn diện chất lượng phục vụ khách hàng, góp phần hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Hải Dương.

Xuân Thuận- PCHD

Tác giả: ; xuất bản: 02/10/2021 08:50
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31