Tin Hải Dương PC

Đội quản lý vận hành LĐCT Hải Dương - đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, liên tục

Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Hải Dương (Đội) có 101 CBCNV đang quản lý vận hành toàn bộ đường dây, TBA 110kV của Công ty Điện lực Hải Dương. Khối lượng quản lý vận hành gồm 33 ngăn lộ đường dây, nhánh rẽ với tổng chiều dài 387,128km và 18TBA/41MBA với công suất 1.841MVA. Lưới điện 110kV được đánh giá là huyết mạch, là xương sống trong lưới điện Công ty Điện lực Hải Dương. Vì vậy công tác bảo vệ hành lang lưới điện 110kV là một trong những nhiệm vụ quan trọng bậc nhất trong việc quản lý vận hành đường dây an toàn.

Kiểm tra an toàn hành lang tuyến ĐZ 110kV

Ngay từ đầu năm 2021, Đội lập Phương án PCTT&TKCN và thành lập Tiểu ban PCTT&TKCN, phân công nhiệm vụ cho các thành viên, tổ chức diễn tập phương án PCTT&TKCN để khi có thiên tai thì triển khai xử lý được nhanh nhất. Đội đã thực hiện nhiều biện pháp để hạn chế các vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện cao áp như tuyên truyền, vận động người dân, các cơ quan, tổ chức nơi có đường dây đi qua thực hiện tốt Nghị Định 14/2014/ NĐ-CP bằng cách phát tờ rơi, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, vận động người dân có cây trong và ngoài hành lang tự giác chặt, chặt tỉa. Đội chủ động làm việc với các hộ gia đình, các cơ quan tổ chức mà điển hình là làm việc với trạm Quản lý rừng và hạt Kiểm lâm huyện Kinh môn trong công tác phối hợp chặt, chặt tỉa cây trong ngoài hành lang khi đổ có nguy cơ vi phạm đến sự vận hành an toàn của đường dây.

Phát quang HLLĐ 110kV

Đơn vị thường xuyên kiểm tra hành lang tuyến, thực hiện chặt, chặt tỉa những cây có nguy cơ vị phạm đến sự an toàn của đường dây. CBCNV được giao nhiệm vụ chi tiết khu vực quản lý, được trang bị sử dụng thiết bị hiện đại để phát hiện kịp thời các điểm xung yếu như máy ảnh, máy ảnh nhiệt, thiết bị bay Plycam…để tổng kiểm tra lưới điện, lưu ý tập trung kiểm tra kỹ các móng cột, cột vượt sông, cột néo, cột đỡ có khả năng bị ngập nước, dây dẫn, dây néo cột, móng néo cột các điểm tiếp xúc tại các mối nối, dây lèo, đầu cực thiết bị.

Sử dụng thiết bị kiểm tra phát nhiệt đường dây

Ngoài các mục tiêu chung như trên thì Đội QLVH LĐCT đặc biệt chủ động có phương án kiểm tra, theo dõi chặt chẽ tình trạng vận hành của các TBA không người trực, có phương án sẵng sàng ứng phó với các tình huống thiên tai cho những TBA này (lập theo đặc thù riêng); tăng cường kiểm tra trước, trong (nếu có thể) và ngay sau những tình huống ảnh hưởng thiên tai đối với những đường dây trọng yếu, đường dây mạch kép chung cột. Các công tác được quan tâm đặc biệt trước mùa mưa bão, đã góp phần rất lớn trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định cho hệ thống lưới điện tỉnh Hải Dương.

                                                                                          Tăng Trung - PCHD

Tác giả: ; xuất bản: 26/07/2021 11:31
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31