Hành lang lưới điện

Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Hải Dương nhiều biện pháp bảo vệ hành lang lưới điện

Đội Quản lý vận hành lưới điện cao thế Hải Dương đang thực hiện quản lý vận hành 371,7 km đường dây 110kV qui ra mạch đơn, các đường đây nằm rải trên địa bàn toàn tỉnh, có một số ít nằm trên địa phận các tỉnh Hưng Yên, Quảng Ninh. Trong những năm qua vẫn còn tình trạng người dân vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện cao áp, công trình điện như trồng cây trong hành lang bảo vệ lưới điện cao áp, xây dựng các công trình gần đường dây, san lấp mặt bằng trong hành lang, thả diều gần đường dây. Những vi phạm này làm tăng nguy cơ mất an toàn về điện, gây hậu quả khôn lường khi xảy ra sự cố lưới điện, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh cũng như sức khỏe, tính mạng của người dân.

Đội QLVHLĐCT Hải Dương phát quang hành lang lưới điện

Nhận thức được việc bảo vệ hành lang bảo vệ lưới điện cao áp là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc quản lý vận hành đường dây an toàn. Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, hạn chế tối đa sự cố về điện, phục vụ tốt việc cung cấp điện góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế hải Dương đã thực hiện nhiều biện pháp để hạn chế các vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện cao áp như tuyên truyền, vận động người dân, các cơ quan, tổ chức nơi có đường dây đi qua thực hiện tốt Nghị Định 14/2014/NĐ-CP bằng cách phát tờ rơi, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, qua đó nâng cao ý thức của người dân không vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện cao áp. Tăng cường tổ chức kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời các biến động trong hành lang bảo vệ lưới điện cao áp. Kịp thời lập biên bản, thông báo tới các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện cao áp. Thường xuyên chặt, phát quang cây nằm trong hành lang, chặt tỉa các cây nằm ngoài hành lang khi đổ có khả năng vi phạm đến sự vận hành an toàn của đường dây. Đội đã thực hiện ký kết qui chế phối hợp về quản lý hành lang an toàn lưới điện 110kV với các Điện Lực có các đường dây 110kV đi qua.

Từ những cách làm trên, những năm qua Đội đã ngăn ngừa, xử lý kịp nhiều hành vi vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện cao áp, đường dây 110kV vận hành an toàn ổn định góp phần vào hoàn thành các chỉ tiêu SXKD chung của Công ty Điện lực Hải Dương.

Bá Hoài – Đội QLVHLĐCT- PC Hải Dương   

Tác giả: Bá Hoài – Đội QLVHLĐCT- PC Hải Dương ; xuất bản: 01/04/2021 11:01
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31