Tin Hải Dương PC

Điện lực thành phố Hải Dương (PC Hải Dương) chú trọng nâng cao chất lượng vận hành lưới điện

Điện lực thành phố Hải Dương đã cơ bản thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chăm sóc lưới điện như: Đã chỉnh trang 5S: 12 TBA phân phối; 2,37 km đường dây 35kV; 0,681 km đường dây 22kV; 15,971 km đường dây hạ thế.

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 được PC Hải Dương giao, lãnh đạo Điện lực thành phố Hải Dương chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Điện lực thành phố tập trung cao nhất vào việc thi công bảo dưỡng hệ thống lưới điện nhằm phục vụ tốt nhất cho khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố trong tháng cuối năm.

Tập trung nhân lực bảo dưỡng đường dây 35kV trên không

Hiện nay, Điện lực thành phố Hải Dương đang quản lý, vận hành 21 đường dây trung áp với khối lượng 218,253 km; đường dây hạ áp 453,074 km; Tổng số 842/871 TBA/MBA; Tổng công suất đặt 432.122 kVA; 840 bộ chống sét van; 733 bộ tụ bù 0,4 kV đặt trên 712 điểm, với dung lượng 13.620 kVAr. Cầu dao phụ tải gồm 346 bộ, 02 bộ Recloser và 56 tủ RMU trung thế.

Thi công bảo dưỡng và sửa chữa cầu dao, đầu cáp, TBA các đường dây trung thế 35kV cấp điện phụ tải thành phố Hải Dương

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch năm 2021 đề ra, đến thời điểm này, Điện lực thành phố Hải Dương đã cơ bản thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chăm sóc lưới điện như: Đã chỉnh trang 5S: 12 TBA phân phối; 2,37 km đường dây 35kV; 0,681 km đường dây 22kV; 15,971 km đường dây hạ thế. Lũy kế đến hết tháng 11 năm 2021 đã thực hiện được 14,699 km đường dây trung thế; 38,5063 km đường dây hạ thế 0,4kV và 64 TBA. Đã tiến hành bảo dưỡng 16/21 đường dây trung thế Điện lực đang quản lý vận hành. Cùng với đó đã thí nghiệm được 131/143 MBA, đạt 91.6%. Thực hiện lấy mẫu dầu 119/119 MBA, đạt 100% kế hoạch giao (trong đó có 23/23 MBA cấp điện cho trạm bơm). Hoàn thành công tác thí nghiệm tiếp địa đường dây trung hạ áp, thí nghiệm CSV trước thời gian 02 tháng. Với việc chú trọng quyết liệt, không ngừng nâng cao chất lượng vận hành lưới điện của Điện lực thành phố trong thời gian qua đã đem đến nhiều kết quả tích cực, các sự cố do khiếm khuyết lưới điện so với cùng kỳ các năm giảm rõ rệt, hạn chế tối đa việc cắt điện phát sinh ngoài kế hoạch, luôn đảm bảo độ ổn định cung cấp điện cũng như chất lượng điện áp.

Có thể nói, với quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Điện lực thành phố, với tinh thần đoàn kết, thái độ làm việc tích cực, trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc cùng tập thể cán bộ, nhân viên Điện lực thành phố Hải Dương đã và đang góp phần quan trọng vào việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021. Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tiếp tục đem đến niềm tin, sự hài lòng của tất cả khách hàng trên địa bàn thành phố Hải Dương.

Ngọc Khôi- PC Hải Dương

Tác giả: ; xuất bản: 27/11/2021 08:50
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31