Tin Hải Dương PC

Điện lực Tứ Kỳ (PC Hải Dương) đảm bảo cung cấp điện mùa nắng nóng

Điện lực Tứ Kỳ (Điện lực) quản lý vận hành 10 lộ đường dây trung áp 35kV lấy điện từ 04 TBA 110Kv trên địa bàn tỉnh. Trong đó vận hành 386 MBA/345 TBA có tổng công suất 202.270 kVA. Chiều dài đường dây 35kV là 225,023 km (218.341 km đường dây trên không và 6.682 km cáp ngầm) và 661.608 km đường dây 0,4kV. Điện lực đang thực hiện bán điện trên địa bàn huyện Tứ Kỳ với tổng số khách hàng Điện lực đang quản lý là 63.551 khách hàng, trong đó: khách hàng sinh hoạt là 56.500 khách hàng, khách hàng ngoài sinh hoạt là 7.051 khách hàng và khách hàng sản xuất mua điện tại TBA chuyên dùng là 112 khách hàng. Tỷ trọng khách hàng sinh hoạt chiếm 37.64%, tỷ trọng khách hàng công nghiệp là 53.54%.

H1960

Kiểm tra TBA đầu tư xây dựng mới đóng điện tại Điện lực Tứ Kỳ

Bước vào mùa nắng nóng, với nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục phục vụ các mục tiêu kinh tế - xã hội và sản xuất sinh hoạt của nhân dân trong địa bàn quản lý, Điện lực ngay từ những tháng đầu năm đã đồng loạt triển khai các giải pháp trong cung ứng điện. Điện lực chủ động gửi thông báo đến UBND huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tứ Kỳ về việc đẩy mạnh công tác sử dụng điện An toàn- tiết kiệm- hiệu quả trong mùa nắng nóng, đặc biệt chủ động gặp gỡ, thông tin đến tất cả các khách hàng mua điện chuyên dùng trên địa bàn về công tác cung ứng điện các tháng cao điểm năm 2022.

H2960

Cập nhật thông số vận hành TBA trong thời điểm cao điểm ban ngày

Công tác quản lý kỹ thuật- an toàn, sửa chữa đảm bảo cấp điện được đơn vị đặt lên hàng đầu. Tính đến hết tháng 5/2022, Điện lực đã thực hiện bảo dưỡng kết hợp các hạng mục SCTX, ĐTXD được 11 nhánh, lộ đường dây và phấn đấu hoàn thành 100% khối lượng trước ngày 15/6/2022. Công tác kiểm tra phát nhiệt trên lưới trung áp bằng máy ảnh nhiệt được 1632 điểm kiểm tra, sử dụng Flycam để kiểm tra đường dây 35kV và TBA theo kế hoạch đã kiểm tra 1353 điểm với 1363 ảnh, kịp thời phát hiện xử lý 13 điểm khiếm khuyết. Thay thế 220 quả sứ đứng, 78 chuỗi sứ, 19 bộ xà và nâng 04 chụp cột cũng như gần 200 m cáp bọc thanh đepa của MBA. Trong 4 tháng đầu năm 2022, Điện lực hoàn thành kế hoạch thí nghiệm định kỳ được giao. Căn cứ vào kết quả thực hiện thí nghiệm định kỳ đã thực hiện phối hợp với Xí nghiệp dịch vụ xử lý 01 MBA Phượng Kỳ 250kVA chênh lệch điện trở 1 chiều cuộn hạ thế. Đối với công tác kiểm tra thử nghiệm CBM trung thế về cơ bản Điện lực đã hoàn thành kế hoạch kiểm tra cấp độ 1 các thiết bị theo kế hoạch. 

H3960

Kiểm tra ngày TBA khách hàng chuyên dùng

Điện lực tập trung nhân lực triển khai thực hiện SCTX (có tổng giá trị sửa chữa không nhân công là gần 3 tỷ đổng) tăng cường cáp trên đường dây 0,4kV đảm bảo không quá tải trong mùa nắng nóng. Tính đến 01/6/2022 đã thực hiện tăng cường 22,664 km cáp các loại trên lưới điện 0,4Kv, đầu tư xây dựng cải tạo lưới điện hạ thế tại 08 TBA với khối lượng đào đúc móng, lắp dựng cột thay thế 50 vị trí cột ly tâm các loại. Để đảm bảo các MBA không vận hành quá tải trong mùa nắng nóng, hiện Điện lực đã thực hiện nâng công suất với 07 lộ trình, 19 MBA, ngoài ra đang rà soát dự kiến thực hiện 09 lộ trình và 17 MBA sau khi đóng điện khai thác triệt để các TBA đầu tư xây dựng giai đoạn 2 năm 2022 và các MBA có công suất lớn. Điện lực đã thực hiện công tác cân pha tại 31 TBA, hiện Điện lực không có MBA vận hành quá tải, lệch pha, sớm hoàn thành công tác đầu tư xây dựng và đóng điện san tải trong tháng 5/2022 với 08 TBA, hoàn thành 100% kế hoạch. Điện lực đã thực hiện ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải DR với 32 khách hàng trên địa bàn đạt 100% kế hoạch Công ty giao với công suất điều chỉnh 2.9MW.

Với khối lượng công việc đã hoàn thành như trên là nỗ lực không ngừng của tập thể CBCNV Điện lực Tứ Kỳ trong suốt thời gian qua. Đơn vị luôn đặt mục tiêu đảm bảo cung cấp điện và an toàn trong quản lý vận hành là tiêu chí “pháp lệnh” để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, năm 2022 Điện lực Tứ Kỳ về đích là đơn vị đứng tốp đầu trong Công ty Điện lực Hải Dương.

Xuân Thuận- PC Hải Dương 

Tác giả: ; xuất bản: 03/06/2022 03:58
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31