Chuyển đổi số PC Hải Dương

Điện lực Thanh Miện- PCHD hoàn thành số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Hải Dương, đặc biệt trong công tác số hóa dữ liệu: Số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt, cập nhật số điện thoại, zalo của khách hàng sử dụng điện. Điện lực Thanh Miện đã triển khai công tác số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt, cập nhật số điện thoại, zalo của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn Điện lực quản lý.

Nhân viên Điện lực Thanh Miện hướng dẫn khách hàng tra cứu thông tin hợp đồng mua bán điện

Điện lực Thanh Miện quản lý bán điện với số lượng khách hàng sinh hoạt là 45.753 khách hàng, chiếm tỷ lệ 88% tổng số khách hàng ký hợp đồng với Điện lực. Đến tháng 9/2021, Điện lực Thanh Miện đã hoàn thành số hóa 100% hợp đồng mua bán điện sinh hoạt, hoàn thành 100% việc cập nhật số điện thoại khách hàng, kết quả đăng ký Zalo đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu năm 2021 công ty giao, và đang hoàn thiện chuẩn hóa thông tin khách hàng. Công tác số hóa hợp đồng, cập nhật số điện thoại, zalo khách hàng, đáp ứng cho việc triển khai cung cấp các dịch vụ điện theo phương thức giao dịch trực tuyến, giao dịch điện tử, điện thoại, email, SMS, Zalo,… giúp đơn giản hóa các thủ tục, giảm chi phí, thời gian cho khách hàng và ngành điện; toàn bộ việc khai thác, kiểm tra, quản lý sẽ sử dụng hợp đồng số thay vì hợp đồng bản giấy như hiện nay.

Việc hoàn thành triển khai thực hiện số hóa hợp đồng mua bán điện sinh hoạt, cập nhật số điện thoại, zalo nhằm đáp ứng yêu cầu chuyên nghiệp hiện đại hóa dịch vụ và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong thời đại công nghệ số, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Công ty Điện lực Hải Dương giao. Qua đó, giúp khách hàng dễ ràng tra cứu thông tin hợp đồng và hóa đơn tiền điện hàng tháng của Trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng Công ty điện lực miền Bắc trên Website: cskh.npc.com.vn.

Hoài Đức - PCHD

Tác giả: ; xuất bản: 24/09/2021 09:16
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31