Tin Hải Dương PC

Điện lực Thanh Miện (PC Hải Dương) triển khai trọng điểm công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng

Công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng (KD&DVKH) về cơ bản là thực hiện các nghiệp vụ về điện với tài sản của khách hàng ngoài ngành khi thực hiện đấu nối liên kết với lưới điện và trong suốt quá trình vận hành. Chính vì vậy, kiểm soát và khai thác làm tốt công tác KD&DVKH về góc độ kỹ thuật là nâng cao và đảm bảo an toàn lưới điện vận hành ổn định. Từ đó nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giúp tăng năng suất và nâng cao thu nhập cho người lao động đồng thời mang lại lợi nhuận cho ngành điện cũng như khách hàng.

Năm 2021 tình hình dịch bệnh CoVid-19 diễn biến phức tạp, các nước trên thế giới bất ổn về chính trị, chiến tranh, thảm họa thiên tai ảnh hưởng nặng nề đến các doanh nghiệp sản xuất trong nước. Tuy nhiên sau khi dịch bệnh được khống chế, việc phục hồi sản xuất đã được thực hiện khẩn trương, đồng thời Điện lực Thanh Miện đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn trong điều kiện bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để hoàn thành chỉ tiêu KD&DVKH được Công ty giao. Tính đến 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu từ KD&DVKH của Điện lực Thanh Miện so kế hoạch giao là: 1.001.386.055 đồng/1.616.594.158 đồng, đạt 61,94% kế hoạch năm. Để tổ chức triển khai, phấn đấu hoàn thành toàn diện chỉ tiêu công tác KD&DVKH, Điện lực Thanh Miện đề ra các mục tiêu cụ thể như sau: Lợi nhuận và doanh thu năm 2022 đạt chỉ tiêu giao; Củng cố lại lực lượng thực hiện công tác dịch vụ sản xuất khác, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị để sẵn sàng thực hiện các dịch vụ đối với phần tài sản lưới điện của khách hàng một cách chuyên nghiệp, hiệu quả, đảm bảo thu nhập và đời sống người lao động; Rà soát xây dựng cơ chế tổ chức thực hiện, hạch toán chi phí và tiền lương tạo điều kiện thuận lợi và động lực thúc đẩy CBCNV thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu KD&DVKH.

H1960

Điện lực Thanh Miện phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức Hội nghị công tác dịch vụ sản xuất khác tới Doanh nghiệp trên địa bàn

Từ mục tiêu trọng tâm trên, Điện lực Thanh Miện xác định một số nhiệm vụ cụ thể trọng tâm để thực hiện sau: Một là đối với dịch vụ thực hiện lắp đặt dây sau công tơ, cần thực hiện tăng số lượng dịch vụ trọn gói để tăng doanh thu đối với loại hình dịch vụ này để bù đắp một phần cho công tác dịch vụ giám sát và nghiệm thu công trình điện với doanh thu hiện tại đạt tỷ trọng còn thấp.

H2960

Điện lực Thanh Miện thực hiện ký kết dịch vụ sản xuất khác với khách hàng

Hai là, thực hiện làm việc với khách hàng để thương thảo ký kết hợp đồng thuê bao quản lý vận hành đối với công trình điện của khách hàng, tổ chức thực hiện hợp đồng tốt từng bước tạo niềm tin của khách hàng đối với ngành điện về thuê bao dịch vụ quản lý vận hành. Ba là, đối với dịch vụ thí nghiệm cần củng cố nhân lực, chuyên môn, bổ sung trang thiết bị để thực hiện thử nghiệm, kiểm định thiết bị điện của khách hàng mới trước khi đưa vào vận hành, đây là phần doanh thu chiếm tỷ trọng lớn quyết định đến hoàn thành chỉ tiêu thí nghiệm; Điện lực lập kế hoạch làm việc để ký kết hợp đồng thí nghiệm đối với phần thiết bị thuộc tài sản của khách hàng nhằm góp phần tăng thêm doanh thu thí nghiệm để hoàn thành chỉ tiêu được giao. Bốn là, đối với công tác tư vấn thiết kế, đây là nhiệm vụ mới, để thực hiện tốt cần có đủ nhân lực thực hiện nhiệm vụ, mặt khác cũng cần quyết liệt trong tìm kiếm hợp đồng để hoàn thành chỉ tiêu được giao. Năm là, đào tạo và tập huấn công tác tiếp cận triển khai các loại hình dịch vụ đến khách hàng. Nâng cao chất lượng và thái độ phục vụ tận tình, chuyên nghiệp. Tạo khách hàng niềm tin, sự tin cậy trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ của ngành điện.

H3720

Công nhân ĐL Thanh Miện đang kiểm tra tình trạng hoạt động công tơ của khách hàng bao thầu

Với những mục tiêu và các nhiệm vụ cụ thể được triển khai đồng bộ và hiệu quả, năm 2022, Điện lực Thanh Miện phấn đấu sẽ hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu KD&DVKH được Công ty Điện lực Hải Dương giao.

Hoài Đức – Xuân Thuận (PC Hải Dương)

Tác giả: ; xuất bản: 26/10/2022 06:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31