Tin Hải Dương PC

Điện lực Thanh Miện PC Hải Dương đảm bảo vận hành lưới điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn

Trong những tháng cuối năm 2022, tình hình sản xuất tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, các hộ cá thể kinh doanh trên địa bàn huyện có chiều hướng tăng công suất và sản lượng để kịp hoàn thành các đơn hàng cuối năm, cũng như chuẩn bị nguồn hàng phục vụ đời sống nhân dân trong dịp tết Quý Mão 2023. Điện lực Thanh Miện đã chủ động lập kế hoạch triển khai thực hiện các biện pháp nhằm đảo bảo cấp điện cho nhân dân và khách hàng được ổn định và an toàn.

 H2960

Điện lực Thanh Miện sử dụng máy Flycam kiểm tra tình trạng vận hành lưới điện

Hiện đến tháng 10, Điện lực Thanh Miện đang quản lý khối lượng 217,6 km đường dây trung thế; 480,3 km đường dây hạ thế; quản lý vận hành 313 máy biến áp phân phối với tồng công suất đặt 139.640kVA. Để có phương án, kế hoạch cụ thể và thực hiện triển khai thông suốt, các phòng chuyên môn trong Điện lực đã phân tích dữ liệu từ các hệ thống quản lý nội bộ, kết hợp dữ liệu thống kê từ các cơ quan chính quyền tại địa phương về kế hoạch sản xuất kinh doanh các tháng cuối năm của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đóng trên địa bàn, từ đó tham mưu với Công ty Điện lực Hải Dương về dự báo lượng điện năng sử dụng; phương án bảo dưỡng sửa chữa và vận hành lưới điện đảm bảo an toàn, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng quá tải lưới điện ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân. Bên cạnh đó phối hợp với các cơ quan Báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện sâu rộng trong quần chúng nhân dân, tới các cơ quan, ban, ngành, đơn vị sử dụng điện về chương trình sử dụng điện An toàn - Tiết kiệm - Hiệu quả, khuyến khích các đơn vị lập quy trình và kế hoạch cụ thể sử dụng điện tiết kiệm; thay thế, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị điện tại đơn vị hiện quản lý. Để triển khai và thực hiện tốt chương trình điều chỉnh phụ tải, Điện lực Thanh Miện đã tổ chức các Hội nghị với các khách hàng so sản lượng tiêu thụ điện lớn trong đó tối ưu hóa công tác lập kế hoạch sản xuất đảm bảo hợp lý khoa học hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm, không để thiết bị điện hoạt động không tải, cam kết thực hiện theo chương trình điều chỉnh phụ tải đã ký kết.

Điện lực Thanh Miện chủ động thực hiện rà soát lại toàn bộ phụ tải trên địa bàn, tăng cường kiểm tra lưới điện hàng ngày, hàng đêm; kịp thời phát hiện các khiếm khuyết và có phương án xử lý kịp thời. Phối hợp với Trung tâm điều khiển xa Công ty Điện lực Hải Dương sắp xếp thứ tự ưu tiên có phương án kết kết dây và quy trình cụ thể khi phải sa thải phụ tải đảm bảo an ninh, năng lượng trên địa bàn huyện. 

Ngay từ đầu Quý 3, các Đội Quản lý vận hành rà soát khu vực có phụ tải tăng cao, kiểm tra thường xuyên tình trạng mang tải của các lộ đường dây trung hạ áp, các trạm biến áp tại các khu vực có khả năng xảy ra quá tải; xử lý kịp thời các điểm khiếm khuyết trên lưới điện; xử lý để khôi phục cấp điện lại cho khách hàng trong thời gian sớm nhất, đồng thời thực hiện thông báo đúng theo quy định. Chuẩn bị lực lượng ứng trực, vật tư, phương tiện khi xảy ra sự cố; cần cô lập nhanh vùng sự cố, giảm thiểu thời gian mất điện của khách hàng. Với nỗ lực và phấn đấu của toàn bộ CBCNV Điện lực Thanh Miện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong đó các chỉ tiêu SXKD thực hiện đều năm trong chỉ tiêu kế hoạch được giao.

H19760

Công nhân ĐL Thanh Miện thực hiện kiểm tra phụ tải cấp điện cho khách hàng 

 

Anh Xuân - Hoài Đức (PC Hải Dương)

Tác giả: ; xuất bản: 16/11/2022 03:55
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31