An toàn - Tiết kiệm điện

Điện lực Nam Sách - Tổ chức tuyên thệ thực hiện văn hóa an toàn lao động năm 2021

Thực hiện chỉ đạo của Công ty Điện lực Hải Dương về việc xây dựng kế hoạch thực hiện “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động - tăng cường chuyển đổi số trong quản lý an toàn vệ sinh lao động”, ngày 12 tháng 4 năm 2021 Điện lực Nam Sách đã tổ chức triển khai lễ phát động tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động với sự tham gia của toàn thể CBCNV trong đơn vị.

Công nhân Điện lực Nam Sách tuyên thệ thực thi văn hóa an toàn lao động

Ông Nguyễn Phúc Dũng - Phó Giám đốc Điện lực Nam Sách truyền đạt đầy đủ về nội dung, mục đích, ý nghĩa của công tác xây dựng văn hóa an toàn lao động trong đơn vị; qua đó nâng cao hiệu quả công tác an toàn lao động, giảm thiểu tai nạn lao động, tạo môi trường làm việc tốt và giúp cho mỗi CBCNV thấy rõ được trách nhiệm của mình trong việc đảm bảo an toàn lao động tại nơi làm việc.

Trong nội dung buổi phát động đẩy mạnh xây dựng Văn hóa an toàn lao động, từng cá nhân trong đơn vị đều tuyên thệ thực hiện nghiêm 5 điều trong thực thi văn hóa an toàn lao động như: Tuyệt đối tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước, các quy trình, quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc về công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ; thực hiện đầy đủ các nội dung về đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn lao động và quy trình 5S trong công việc và trên hệ thống điện; luôn luôn nghĩ về an toàn lao động trước khi làm việc; từ chối thực hiện công việc khi không đảm bảo an toàn lao động; tuyên truyền, động viên đồng nghiệp, gia đình, bạn bè và bà con nhân dân thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ,  bảo vệ hành lang lưới điện cao áp, ngăn chặn sự cố lưới điện và đảm bảo an toàn điện trong nhân dân.

Đây là công tác được Điện lực Nam Sách luôn bám sát tổ chức thực hiện hàng năm. Ngoài ra đơn vị triển khai lĩnh và cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động; thường xuyên tổ chức huấn luyện, đào tạo, nâng cao các kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động, giúp người lao động nhận dạng được những mối nguy, rủi ro để đưa ra các giải pháp phòng tránh, thực hiện đúng các quy định, quy trình về an toàn lao động.

Quang Hạnh - ĐL Nam Sách

Tác giả: Quang Hạnh - ĐLNS ; xuất bản: 13/04/2021 04:33
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31