Tin Hải Dương PC

Điện lực Nam Sách: Huấn luyện kỹ năng, tay nghề cho người lao động thường xuyên làm việc trên lưới

Với mục tiêu nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng, tay nghề, xây dựng tác phong công việc công nghiệp và kỷ luật lao động cho người lao động, ngày 16 tháng 8 năm 2016, Điện lực Nam Sách đã tiến hành bồi huấn kiến thức và huấn luyện kỹ năng cho người lao động thường xuyên làm việc trên lưới điện tại khu thực hành của Điện lực.

Nội dung bồi huấn về lý thuyết bao gồm: phổ biến các văn bản mới liên quan đến công tác an toàn lao động; phổ biến và rút kinh nghiệm các vụ tai nạn lao động xảy ra trong năm 2016; các biện pháp thi công, biện pháp an toàn cho các nội dung công việc thường xuyên thực hiện tại đơn vị; rà soát, rút kinh nghiệm việc thực hiện phiếu công tác, lệnh công tác, giấy phối hợp cho phép…

Nội dung thực hành huấn luyện gồm 04 loại công việc thường gặp: thực hiện thay aptomat tổng tại tủ phân phối 0,4kV bị sự cố; thực hiện xử lý rỉ dầu máy biến áp tại van xả; thay SI bị sự cố và thay hộp công tơ bị vỡ trên đường dây hạ thế.

Các thành viên tham dự đã nắm bắt được khối lượng lý thuyết mà Ban huấn luyện truyền tải, hoàn thành 100% nội dung thực hành đề ra. Cuối buổi thực hành, Ban huấn luyện đã tổ chức tổng kết, đánh giá những kỹ năng đạt yêu cầu và chỉ ra những khiếm khuyết, sai sót còn mắc phải, từ đó rút ra được bài học kinh nghiệm liên quan đến công việc thực tế của người lao động.

TAGS:
Tác giả: Điện lực Nam Sách ; xuất bản: 17/08/2016 03:34
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31