An toàn - Tiết kiệm điện

Điện lực Kim Thành: Tập huấn, diễn tập công tác PCCC năm 2016

Thực hiện kế hoạch phòng cháy chữa cháy (PCCC) 2016, ngày 23 tháng 4 năm 2016 tại TBA trung gian Kim Thành A, Điện lực Kim Thành đã tổ chức tập huấn và diễn tập công tác PCCC cho toàn thể CBCNV trong đơn vị.

Chủ trì tổ chức buổi diễn tập là ông Trần Huy Tính - Giám đốc Điện lực, ông Trần Phương Nam - Phó Giám đốc phụ trách công tác kỹ thuật phổ biến và hướng dẫn diễn tập phương án PCCN năm 2016, đối tượng tham gia là toàn thể CBCNV của Điện lực.

Các học viên tham dự lớp tập huấn được trang bị đầy đủ về tài liệu huấn luyện PCCC, được nghe phổ biến về kiến thức pháp luật, kiến thức về kỹ thuật PCCC, các nguyên nhân gây ra cháy nổ, các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, cách sử dụng các loại bình chữa cháy và các phương tiện chữa cháy, phương pháp kiểm tra an toàn PCCC, biện pháp PCCC tại văn phòng, tại kho vật tư, các vị trí TBA có nguy cơ cháy nổ cao, cách phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng điện, cách kiểm tra bảo quản, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ và biện pháp phòng ngừa khi sự cố cháy xảy ra.

Trong phần thực hành, các học viên được trực tiếp diễn tập PCCC trên địa bàn thuộc Điện lực quản lý.

Thông qua buổi tập huấn và diễn tập công tác PCCC tại đơn vị, các CBCNV đã nhận thức được tầm quan trong của công tác PCCC, biết cách tổ chức, thực hiện nhiệm vụ của đội chữa cháy, tính toán thời gian từ khi nhận thông tin cháy, tập trung quân số, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, thời gian di chuyển từ địa điểm tập kết đến hiện trường để xác định, tiếp cận đám cháy và dập tắt đám cháy.

TAGS:
Tác giả: Trần Phương Nam - PGĐ Điện lực Kim Thành ; xuất bản: 30/05/2016 03:44
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31