Tin Hải Dương PC

Điện lực Bình Giang tích cực tuyên truyền thay đổi giá bán điện ngày 16/3/2015

Thực hiện Quyết định số 2256/QĐ-BCT ngày 12/3/2015 và Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương về thực hiện giá bán điện mới áp dụng từ ngày 16/3/2015.

Để triển khai tốt công tác dịch vụ khách hàng, Điện lực Bình Giang đã thực hiện niêm yết Bảng giá điện mới tại Phòng giao tiếp khách hàng của đơn vị. Đặc biệt trong công tác tuyên truyền, xác định mục tiêu là phải tuyên truyên rộng rãi đến từng khách hàng việc điều chỉnh giá bán điện nêu trên, Điện lực đã chủ động gửi thông báo đến UBND huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn kèm theo bảng giá bán điện cho từng đối tượng mua điện; đồng thời phối hợp với Đài phát thanh huyện, các xã thông báo rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh của địa phương để các khách hàng nắm bắt được thông tin.

Đối với các khách hàng mua điện có tài sản là TBA, Điện lực triển khai CBCNV trong đơn vị gửi thông báo kèm theo bảng giá bán điện đến từng khách hàng.

Điện lực cũng đã thực hiện tổ chức tập huấn cho toàn thể CBCNV trong đơn vị về giá bán điện mới. Đặc biệt là đội ngũ giao dịch viên (tại Phòng giao tiếp khách) hàng và thu ngân viên (của Điện lực, của Bưu điện huyện Bình Giang và các Tổ dịch vụ điện), đơn vị đã thực hiện bồi huấn về phương pháp tính toán và thể hiện thay đổi giá trên hoá đơn tiền điện cũng như các tình huống có thể xảy ra để giải đáp các thắc mắc cho khách hàng kịp thời, chính xác.

TAGS:
Tác giả: Vũ Đức Huy ; xuất bản: 23/03/2015 08:56
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31