Tin Hải Dương PC

Điện lực Bình Giang tăng cường kiểm tra giảm tổn thất

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công ty Điện lực Hải Dương về mục tiêu giảm tổn thất điện năng đối với các TBA công cộng có tổn thất điện năng trên 7%, Điện lực Bình Giang đã triển khai họp Tiểu ban chỉ đạo, xây dựng chương trình thực hiện với mục tiêu trước mắt là loại trừ tổn thất thương mại các TBA công cộng. Để hực hiện chương trình đó trong các ngày từ 07 đến 09 tháng 12 năm 2020 Điện lực Bình Giang tổ chức ra quân thực hiện công tác giảm tổn thất điện năng tháng12, mục tiêu nhằm vào các TBA đang có tổn thất trên 7%.

CN Điện lực Bình Giang kiểm tra kẹp dòng tại TBA công cộng

Việc triển khai thực hiện đã được các đồng chí trong Tiểu ban chỉ đạo giảm tổn thất của Điện lực lên kế hoạch từ trước. Công tác thực hiện được chia thành các nhóm xuống hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các nhóm là các đồng chí trong Ban giám đốc. tại hiện trường kiểm tra các nhóm đã thực hiện kiểm tra các thông số kỹ thuật vận hành của TBA, ĐZ 0,4kV, các nhánh rẽ; kiểm tra sử dụng điện của tất cả các khách hàng thuộc TBA để xác định các nguyên nhân dẫn đến tổn thất cao của các TBA (tổn thất kỹ thuật, tổn thất thương mại). Kết quả sau 03 ngày kiểm tra thực tế 06 TBA tại hiện trường đã phát hiện 01 trường hợp trộm cắp điện đã xử lý theo quy định, đồng thời các nhóm kiểm tra đã chỉ ra còn tồn tại trong công tác quản lý vận hành cần rút kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp để giảm tổn thất điện năng.

Bá Quý - Văn Hiểu - ĐL Bình Giang

Tác giả: Bá Quý - Văn Hiểu - ĐL Bình Giang ; xuất bản: 17/12/2020 11:16
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31