Tin Hải Dương PC

Điện lực Bình Giang hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020

Ngày 26 tháng 01 năm 2020 Điện lực Bình Giang tổ chức trọng thể: Hội nghị người lao động 2021, tổng kết công tác SXKD năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có Ông Lê Hồng Thanh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Hải Dương, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ, cùng toàn thể cán bộ công nhân viên Điện lực Bình Giang.

Ông Nguyễn Hoài Nam - Giám đốc Điện lực báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Trong năm qua, với việc triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, Điện lực Bình Giang đã đảm bảo vận hành lưới điện an toàn không để xảy ra tai nạn lao động. Đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho các nhu cầu phát triển kinh tế và sinh họat của nhân dân trên địa bàn quản lý. Thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch Công ty giao, kết quả đứng thứ nhất trong đợt phát động thi đua năm 2020 do Giám đốc và Ban thường vụ công đoàn Công ty phát động và đã được Công ty tặng thưởng. Một số kết quả chính đạt được trong năm 2020. Thực hiện và quyết toán xong 13 hạng mục SCTX với tổng giá trị 1,25 tỷ đồng, điện năng thương phẩm đạt 197,162 triệu kWh đạt kế hoạch Công ty giao năm 2020 (TH/KH= 197,162/196,820 triệu kWh), tốc độ tăng trưởng điện năng thương phẩm năm 2020 so với năm 2019 đạt 11,66%;Tỷ lệ tổn thất điện năng toàn đơn vị thực hiện đạt 5,43% thấp hơn kế hoạch giao là 0,01%, giảm so với cùng kỳ năm 2019 là 0,12%; Thay thế được 14.475 công tơ các loại bao gồm Công  tơ 1 pha là 13.336 công tơ, Công tơ 3 pha là 1.139 công tơ;  Thay thế được 105 quả TI. Trong số các công tơ đã thay thế có trên 6.200 công tơ là thay định kỳ còn lại trên 8.200 công tơ là các công tơ điện tử đo xa RF thực hiện thay thế theo chương trình hiện đại hóa lưới điện năm 2020.Tính đến 31/12/2020, Điện lực không còn các công tơ, TU, TI quá hạn trên lưới. Công tác dịch vụ khách hàng: Đã thực hiện thương thảo thành công và ký hợp đồng bao thầu quản lý vận hành ĐZ và TBA của 34/39TBA KHvới tổng giá trị hợp đồng trên 53,9 triệu đồng. Công tác quản lý vận hành được chú trọng quan tâm, Điện lực tăng cường công tác kiểm tra sửa chữa lưới điện đảm bảo cấp điện an toàn liên tục cho khách hàng. Các mảng công tác khác như: công tác tài chính; công tác tổ chức, đào tạo, lao động, tiền lương; công tác quản lý vật tư; công tác quản lý công nghệ thông tin; công tác thanh tra bảo vệ, pháp chế; công tác thi đua khen thưởng, văn hóa doanh nghiệp, truyền thông; công tác hành chính, quản trị, vận tải… Điện lực đều thực hiện tốt, hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

Trên cơ sở kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2020 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, Hội nghị thảo luận về các giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ SXKD năm 2021 của đơn vị.

Ông Lê Hồng Thanh–Phó Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Hồng Thanh–Phó Giám đốc Công ty ghi nhận và biểu dương những những thành tích đã đạt được trong công tác sản xuất kinh doanh, an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch Công ty giao. Tuy nhiên, cần cân đối tốt hơn trong công tác lập kế hoạch dự báo tình hình tăng trưởng phụ tải và thực hiện chỉ tiêu giá bán bình quân để đảm bảo các chỉ tiêu được thực hiện hoàn thiện toàn diện trong năm 2021. Mục tiêu đặt ra là tiếp tục giảm tới mức thấp nhất tổn thất điện năng, đặc biệt đối với các TBA công cộng trên còn tổn thất  trên7% ,  không có tai nạn lao động, an ninh trật tự được giữ vững, công tác dịch vụ khách hàng được chú trọng và thực hiện đúng qui định. Ông đề nghị tập thể lãnh đạo cán bộ công nhân viên Điện lực Bình Giang, với truyền thống là đơn vị nhiều năm liên tục hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao luôn có sự đoàn kết thống nhất cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021.

Bá Quý – ĐL Bình Giang

Tác giả: Bá Quý - ĐL Bình Giang ; xuất bản: 27/01/2021 09:45
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31