Tin Hải Dương PC

Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án đầu tư xây dựng tại PC Hải Dương

Trạm biến áp 110kV Nguyên Giáp (E8.19) do Công ty Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) quản lý, vận hành được xây dựng tại huyện Tứ Kỳ và đóng điện ngày 04/02/2018 có công suất ban đầu 40 MVA. Quy mô xây dựng với tổng số 04 lộ đường dây 110kV- 171, 172, 112, 132; 05 ngăn lộ 35kV- 331, 371, 373, 375, 377 và 05 ngăn lộ 22kV- 431, 471, 473, 475, 412-1. Có nhiệm vụ cung cấp điện cho các khách hàng thuộc huyện Thanh Hà, Tứ Kỳ, Ninh Giang.

Nhằm nâng cao khả năng cung cấp điện trước nhu cầu phụ tải tăng cao, Công ty Điện lực Hải Dương quyết định đầu tư dự án nâng công suất trạm. Dự án do ban Quản lý dự án - Công ty Điện lực Hải Dương quản lý cùng 03 nhà thầu thi công chính thực hiện công tác thi công; cung cấp lắp đặt thiết bị và cung cấp lắp đặt MBA. Dự án được khởi công ngày 17/7/2022 và dự kiến đóng điện dự án ngày  09/10/202 với giá trị tổng dự toán gần 40 tỷ đồng. Quy mô đầu tư của dự án được triển khai tại phần trong TBA 110kV Nguyên Giáp lắp đặt 01 MBA 40 MVA, lắp đặt bổ sung thiết bị cho ngăn liên lạc, ngăn thiết bị. Xây dựng hệ thống PCCC bằng nước. Trang bị hệ thống thiết bị, phương tiện PCCC theo các quy định hiện hành với hệ thống báo cháy cho TBA được thiết kế hệ thống báo cháy tự động. Chuyển đấu nối 01 xuất tuyến 35kV(373 E8.19) hiện đang đấu nối tại tủ máy cắt của máy T1 sang MBA T2 để san tải cho MBA T1. Xây dựng mới 01 xuất tuyến 22kV chạy trên đất nông nghiệp xã Quang Trung và Nguyên Giáp. Cải tạo lộ 377E8.19 sang vận hành cấp 22kV, chuyển đấu nối xuất tuyến lộ 377E8.19 sang lấy điện từ tủ của máy T2.

H1960

Lắp đặt thiết bị cánh tản nhiệt cho MBA -T2

Kể từ ngày khởi công, xác định khối lượng công việc lớn và tính chất quan trọng cũng như hiệu quả của dự án sau khi hoàn thành. Công ty Điện lực Hải Dương đã phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu, thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra giám sát chất lượng thiết bị, tiến độ thi công. Các nhà thầu thi công chính cũng tập trung nhân lực trình độ cao, vật tư thiết bị được nghiệm thu đánh giá đúng quy trình, quy định. Công tác an toàn trong thi công được đặt lên hàng đầu, cán bộ giám sát của chủ đầu tư và đơn vị thi công nghiêm túc thực hiện quy trình an toàn trong suốt quá trình thực hiện công tác. 

H2960

Thi công hiệu chỉnh thiết bị trước khi đưa vào lắp đặt tại hiện trường 

Với mục tiêu “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” việc đầu tư xây dựng nâng công suất TBA để tăng khả năng cung cấp điện cho các phụ tải công nghiệp và nhân dân trong khu vực. Khai thác hiệu quả các xuất tuyến 35kV, 22kV sau TBA 110kV Nguyên Giáp, tạo mạch vòng liên lạc giữa các lộ đường dây 35kV, 22kV trong khu vực. Nâng cao chất lượng điện năng, đảm bảo cấp điện chất lượng, ổn định, tin cậy cho các phụ tải khu vực xã Quang Trung, Nguyên Giáp và các huyện Thanh Hà, Tứ Kỳ, Ninh Giang. Đáp ứng tốt nhu cầu phát triển phụ tải, phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như giảm tổn thất điện năng, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh điện.

Xuân Thuận- PC Hải Dương 

Tác giả: ; xuất bản: 21/09/2022 11:20
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31