Tin Hải Dương PC

Đảm bảo cung cấp điện cho các hoạt động trên địa bàn quản lý của Điện lực Kim Thành - Công ty Điện lực Hải Dương

Với mục tiêu trọng tâm là cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn huyện Kim Thành. Cùng với đó tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dịch vụ khách hàng, tạo bước chuyển biến tích cực nâng cao chỉ số hài lòng của khách hàng với ngành điện. Năm 2022, Điện lực Kim Thành phấn đấu điện thương phẩm đạt trên 402,297 triệu kWh; tỷ lệ tổn thất giảm xuống dưới 2,82%; thu, nộp tiền điện đạt 100% kế hoạch; tiền điện thanh toán không sử dụng tiền mặt đạt trên 94%; hoàn thành việc chuyển đổi số; tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong hoạt động đầu tư xây dựng, sửa chữa lớn, sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo đúng quy định.

TAGS:
Tác giả: Thùy Giang – PC Hải Dương ; xuất bản: 25/11/2022 11:17
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31