Hoạt động đoàn thể

Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022

Ngày 10/8/2017, tại Ninh Bình, Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022 đã được tổ chức. 194/200 đại biểu được bầu và triệu tập sinh hoạt tại 37 công đoàn cơ sở thành viên, đại diện cho hơn 2,8 vạn đoàn viên công đoàn EVNNPC đã tham dự Đại hội.

Đội văn nghệ EVNNPC biểu diễn chào mừng khai mạc Đại hội

Tới dự Đại hội, về phía khách mời Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam có ông Trần Văn Lý – Phó Chủ tịch Tổng liên đoàn và lãnh đạo các Ban của Tổng liên đoàn; Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội có ông Trịnh Huy Thành – Bí thư Đảng ủy; Công đoàn Điện lực Việt Nam có ông Khuất Quang Mậu - Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam và Lãnh đạo các Ban của Công đoàn Điện lực Việt Nam; Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch Công đoàn các đơn vị thành viên trong EVN như Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Trung, miền Nam, Thành phố Hà Nội, Tổng công ty phát điện 1, 2. 

Về phía Tổng công ty Điện lực miền Bắc, ông Thiều Kim Quỳnh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn EVNNPC khóa XI, ông Nguyễn Văn Tiệp - ủy viên Ban thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn EVNNPC khóa XI các Phó Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và các Trưởng Ban chức năng, các đại biểu khách mời từ các Ban cùng 194 đại biểu được bầu và chỉ định đã tham dự Đại hội.

 

Sau phần tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2017-2022, Đại hội được Công đoàn Điện lực Việt Nam chọn lựa tổ chức Đại hội điểm trong kỳ Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 của Công đoàn Điện lực Việt Nam của ông Nguyễn Văn Tiệp – Chủ tịch Công đoàn EVNNPC khóa XI nhiệm kỳ 2012-2017, ông Nguyễn Đức Thiện – Giám đốc Công ty Điện lực Hưng Yên, ủy viên Ban thường vụ Công đoàn EVNNPC khóa XI nhiệm kỳ 2012-2017 đã báo cáo về tình hình hoạt động của đoàn viên, người lao động, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Công đoàn EVNNPC lần thứ XI, nhiệm kỳ 2012-2017.
 
Công đoàn EVNNPC đồng hành cùng chuyên môn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hơn 2,8 vạn người lao động
 
Theo ông Nguyễn Văn Tiệp -  Chủ tịch Công đoàn EVNNPC khóa XI nhiệm kỳ 2012-2017, tại Đại hội sẽ kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ XI nhiệm kỳ 2012 - 2017. Đồng thời xác định mục tiêu và phương hướng, nhiệm vụ hoạt động Công đoàn Tổng công ty trong 5 năm tới, nhằm xây dựng đội ngũ người lao động và tổ chức Công đoàn Tổng công ty không ngừng lớn mạnh, với mục tiêu “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, trách nhiệm, đồng hành cùng Chuyên môn đảm bảo việc làm, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động”.
 
Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn EVNNPC đã phối hợp đồng bộ với chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, động viên CNVC lao động vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Môi trường làm việc của người lao động tại các đơn vị được cải thiện, sức khoẻ cho người lao động được chú trọng. Các phong trào thi đua, phong trào luyện tay nghề thi thợ giỏi, các hoạt động nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng được duy trì thường xuyên, có tác dụng thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh doanh của toàn Tổng Công ty; Phối hợp tham gia có hiệu quả các đề án  tái cơ cấu và nâng cao năng suất lao động của Tổng công ty. Đảm bảo cho 100% người lao động có việc làm.
 
Trong các năm qua, Công đoàn và chuyên môn luôn đảm bảo thu nhập bình quân của CNVC lao động năm sau cao hơn năm trước, quyền lợi của người lao động được quan tâm với những chính sách cụ thể hơn, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động không ngừng được cải thiện. Các phong trào thi đua đều gắn liền với chủ đề từng năm và thực tế sản xuất. Do vậy, kết quả của phong trào thi đua thực sự là động lực thúc đấy các đơn vị phát triển và tạo không khí phấn khởi trong CNVC lao động Tổng công ty. Các quy chế có liên quan đến quyền lợi của người lao động được xây dựng hoàn thiện và cụ thể hóa. CNVC lao động tích cực tham gia “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chú trọng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và xây dựng nếp sống văn hóa nơi công sở….
 
Với những kết quả và thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, toàn Tổng công ty đã có 1604 tập thể và cá nhân được nhận Bằng khen cấp Bộ; 232 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ; 94 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động các loại; 09 tập thể được tặng thưởng Huân chương Độc lập các loại; 23 tập thể nhận cờ thi đua cấp Bộ; 384 cá nhân được công nhận CSTĐ cấp Bộ; 01 CSTĐ toàn quốc; 4882 cá nhân được công nhận CSTĐ cơ sở; 1669 tập thể được công nhận tập thể lao động xuất sắc; Công đoàn Tổng công ty được tặng Bằng khen Thủ tướng năm 2012, Huân chương lao động hạng Nhì năm 2014 và cờ thi đua của Tổng liên đoàn năm 2016; Tổng công ty được tặng thưởng Huân chương độc lập hạng Nhất năm 2014; 846 người đạt danh hiệu CNLĐ giỏi cấp Tổng công ty và 107 CNLĐ giỏi cấp EVN; 407 người đạt danh hiệu cán bộ Công đoàn giỏi cấp Công đoàn Tổng công ty và 32 cán bộ Công đoàn giỏi cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam; Cùng nhiều Bằng khen, cờ thi đua của Tập đoàn và Công đoàn Điện lực Việt nam; Giấy khen của Tổng công ty và Công đoàn Tổng công ty cho các tập thể và các cá nhân.
 
Tại Đại hội, những tồn tại hạn chế trong việc còn tình trạng đoàn viên và CNVC lao động vi phạm các quy định, quy trình gây nên tai nạn lao động dẫn đến phải kỷ luật sa thải và cách chức; Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, trình độ chuyên môn của một bộ phận làm công tác kinh doanh, CSKH chưa đáp ứng được yêu cầu công việc, văn hóa ứng sử thiếu chuyên nghiệp, chưa thân thiện và nhiệt tình với khách hàng… cũng đã được chỉ ra nguyên nhân và tìm ra giải pháp để khắc phục.
 
 Đổi mới hoạt động Công đoàn phải phù hợp với nhiệm vụ tái cơ cấu Tổng công ty.
 
Tại Đại hội, phương hướng hoạt động, biện pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đối với tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ đã được đưa ra bàn thảo và cùng thống nhất, đó là: Đổi mới nội dung và phương pháp hoạt động Công đoàn phù hợp với sự phát triển của Tổng công ty; Nâng cao năng lực, uy tín và bản lĩnh của Cán bộ Công đoàn, tham gia xây dựng và giám sát việc thực hiện cơ chế chính sách, chế độ, thể hiện vai trò là người đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động; Phối hợp cùng Chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì sự phát triển bền vững của Tổng công ty. Các chỉ tiêu phấn đấu thuộc trách nhiệm của tổ chức Công đoàn EVNNPC trong nhiệm kỳ 2017-2022 cũng được Đại hội đưa ra, đó là: Phấn đấu kết nạp 100% số lao động mới được tuyển dụng làm việc tại các đơn vị trực thuộc và Cơ quan Tổng công ty vào tổ chức Công đoàn; 100% cán bộ chủ chốt Công đoàn cơ sở và cơ sở thành viên được tập huấn nghiệp vụ Công đoàn hàng năm. Bảo đảm nguồn kinh phí cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn, phấn đấu hàng năm 15% cán bộ Công đoàn đạt danh hiệu cán bộ Công đoàn giỏi; Phấn đấu có trên 85% các Ban nữ công cơ sở đạt danh hiệu 2 giỏi hàng năm;  85% số Công đoàn cơ sở trực thuộc đạt tiêu chuẩn Công đoàn cơ sở vững mạnh và vững mạnh suất sắc”, không có Công đoàn cơ sở hoạt động yếu kém. Công đoàn Tổng công ty đạt danh hiệu Công đoàn vững mạnh suất sắc hàng năm. Đảm bảo cân đối nguồn kinh phí hoạt động Công đoàn Tổng công ty và các Công đoàn cơ sở. Phấn đấu cả nhiệm kỳ giới thiệu 2.500 đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp.
 
Về nhóm chỉ tiêu Công đoàn tham gia thực hiện, đó là: Phấn đấu năng suất lao động tăng từ 8 - 10%/ năm. Trên cơ sở đó thu nhập của người lao động cũng được tăng lên tương ứng, với mục tiêu sau 5 năm thu nhập bình quân của người lao động tăng từ  25% - 35%;  Hàng năm, 100% các đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động và tổ chức Hội nghị người lao động cấp Tổng công ty theo định kỳ. Thực hiện bổ sung, sửa đổi và ký kết Thỏa ước lao động tập thể với nhiều điểm có lợi cho Người lao động; 100% đơn vị có đăng ký thi đua, phát động thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao; 100% đơn vị triển khai thực hiện VHDN, triển khai thực hiện 5s, có chương trình và tổ chức thực hiện chương trình đào tạo tại chỗ, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề cho Cán bộ và CNVC lao động thuộc đơn vị; 100% Công đoàn cơ sở có phát động thi đua, tổ chức phong trào thi đua và tham gia phong trào Văn hóa, thể thao do Tổng công ty tổ chức.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty  khóa XII

 

Trong chiều ngày 10/8/2017, Chủ tịch Công đoàn EVNNPC khóa XI cũng đã đọc kiểm điểm Ban chấp hành khóa XI, các đại biểu tham dự Đại hội tiến hành công tác Bầu cử Ban chấp hành Công đoàn EVNNPC khóa XII, bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V. 
Theo kế hoạch, sáng mai, ngày 11/8/2017, Đại hội sẽ tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội, công bố kết quả Bầu cử Ban chấp hành Công đoàn EVNNPC khóa XII, bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ V, họp Ban chấp hành khóa XII phiên thứ nhất, ra mắt BCH, công bố kết quả họp phiên thứ nhất, thực hiện công tác khen thưởng và chia tay các đồng chí ủy viên BCH khóa XI không tái cử, thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn EVNNPC khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022.
 
Ban biên tập sẽ tiếp tục thông tin về kết quả Đại hội trên website trong ngày mai, 11/8/2017. 

 

TAGS:
Tác giả: Theo EVNNPC ; xuất bản: 11/08/2017 02:58
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31