Hoạt động đoàn thể

Đại hội chi bộ phòng Quản lý đấu thầu nhiệm kỳ 2022-2025

Thực hiện hướng dẫn số 43-HD/ĐUK ngày 04/7/2022 của Đảng ủy Công ty Điện lực Hải Dương về việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025, sáng ngày 07.9, tại Hội trường Công ty Điện lực Hải Dương, Chi bộ phòng Quản lý Đấu thầu thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Hải Dương đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng chí Phạm Tuấn Ngọc- phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty tới dự và chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả thực hiện báo cáo Chính trị của Chi bộ phòng Quản đấu thầu nhiệm kỳ 2020 - 2022 trình Đại hội, tổng kết công tác Chi bộ về việc thực hiện các Nghị quyết trong nhiệm kỳ vừa qua, kiểm điểm đánh giá việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) và khóa XII về: Xây dựng Đảng, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới.; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Báo cáo tổng kết của chi bộ đánh giá: Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ phòng Quản lý đấu thầu đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và Ban lãnh đạo Công ty, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên của phòng Quản lý đấu thầu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trên các lĩnh vực công tác đấu thầu; triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW và Kết luận 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. Duy trì thực hiện đều đặn, nghiêm túc chế độ sinh hoạt định kỳ và chuyên đề theo quy định; việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện dân chủ công khai và đảm bảo đúng quy định; giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; công tác phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu đề ra. Chi bộ và 100% đảng viên của chi bộ được Đảng uỷ đánh giá, xếp loại các năm 2020 và 2021 đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 100% đảng viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Các đảng viên của Chi bộ phòng Quản lý đấu thầu và các đại biểu tham dự đại hội đã tham gia thảo luận thống nhất với những kết quả đã đạt được của chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân đã nêu trong báo cáo, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm tham mưu cho lãnh đạo Công ty trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác SXKD, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu của Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao. Đại hội cũng đã thảo luận và thống nhất cao về phương hướng, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của chi bộ trong nhiệm kỳ 2022 - 2025.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phạm Tuấn Ngọc, phó Bí thư Đảng uỷ, phó Giám đốc Công ty ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Chi bộ phòng Quản lý đấu thầu trong nhiệm kỳ qua; tập thể chi bộ đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời chỉ ra những điểm cần lưu ý, khắc phục trong nhiệm kỳ tới để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đại hội thông qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian đến chi bộ tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, mỗi công chức, đảng viên cần tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống tốt, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên đấu tranh tự phê bình và phê bình. 

Với tinh thần trách nhiệm và dân chủ, Đại hội đã bầu đồng chí Phạm Công Trường tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ và đồng chí Đặng Văn Tuấn giữ chức Phó Bí thư Chi bộ phòng Quản lý đấu thầu, nhiệm kỳ 2022 - 2025./.

Một số hình ảnh tại đại hội:

Đồng chí Phạm Tuấn Ngọc, phó Bí thư Đảng uỷ, phó Giám đốc và tập thể chi bộ phòng Quản lý đấu thầu

Tác giả: ; xuất bản: 09/09/2022 10:14
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31