Tin Hải Dương PC

Đại hội Công đoàn cơ sở thành viên Điện lực Thanh Miện nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thực hiện kế hoạch Đại hội Công đoàn cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Công đoàn của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương. Nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới và bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 2021 – 2026 của đơn vị. Sáng ngày 25/10/2021, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên Điện lực Thanh Miện đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Phạm Tuấn Ngọc – Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch Công đoàn; Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương. Tham dự tại Đại hội có khách mời các đồng chí trong Ban thường vụ Công đoàn Công ty, các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên các Điện lực, và đơn vị phụ trợ. Về phía Điện lực Thanh Miện ông Nguyễn Thành Hưng – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Điện lực Thanh Miện, các đồng chí Phó Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn và toàn thể CBCNV trong đơn vị.

Đồng chí Phạm Tuấn Ngọc –  Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, Công đoàn Điện lực Thanh Miện đã tập trung, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của ngành Điện. Tổ chức tốt các phong trào yêu nước, đặc biệt là các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào cải tiến hợp lý hóa sản xuất, an toàn vệ sinh lao động, văn hóa doanh nghiệp, phong trào thi đua giảm tổn thất điện năng, giảm suất sự cố lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, phong trào thi đua thực hành tốt 5S từ văn phòng ra lưới điện, chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam…nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện, địa phương và đơn vị. Thường xuyên nắm bắt diễn biến đời sống, thu thập của người lao động, tổ chức thăm hỏi động viên kịp thời người lao động làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, ốm đau, bệnh tật. Thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở thành viên Điện lực Thanh Miện trong 05 năm liên tục đạt Công đoàn cơ sở vững mạnh.

Đoàn viên Công đoàn bỏ phiếu bầu Ban chấp hành và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên

Đại hội đã dành phần lớn thời gian để Đoàn viên thảo luận, góp ý các nội dung quan trọng trong văn kiện của Đại hội đặc biệt là các vấn đề liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động như: Chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách; bàn và thống nhất mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Với phương châm “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới” - tiếp tục tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, chú trọng đến vai trò đại diện, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thành Hưng - Bí thư Chi bộ, Giám đốc Điện lực Thanh Miện
 tặng hoa chúc mừng BCH Công đoàn nhiệm kỳ mới

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Phạm Tuấn Ngọc – Chủ tịch Công đoàn Công ty đã ghi nhận những đóng góp, nỗ lực của cán bộ công nhân viên, người lao động trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề như: Thay đổi phong cách, lề lối làm việc, chủ động, sáng tạo, gương mẫu đi đầu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nghiên cứu góp ý các quy chế, quy định có liên quan đến chế độ, quyền lợi của đoàn viên như nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tiền lương, tiền thưởng, tích cực tham gia các phong trào do các cấp Công đoàn phát động, quan tâm hơn nữa đến sức khỏe, đời sống, thu nhập của đoàn viên, đẩy mạnh công tác giáo dục nâng cao trình độ, nhận thức, tiếp cận và ứng dụng khoa học công nghệ trong lao động, sản xuất để giảm sức lao động, thực hiện tốt công tác dân chủ cơ sở, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao động.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở thành viên Điện lực Thanh Miện nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 05 đồng chí và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên với 07 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” Đại hội Công đoàn Điện lực Thanh Miện đã thành công tốt đẹp.

Hoài Đức – Điện lực Thanh Miện

 

Tác giả: ; xuất bản: 26/10/2021 08:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31