Tin Hải Dương PC

Đại hội Chi bộ phòng Tổ chức và Nhân sự thành công tốt đẹp

Được sự đồng ý của Ban thường vụ Đảng uỷ Công ty ngày 06/9/2022 Chi bộ phòng TC&NS long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ TC&NS nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đại hội vinh dự được đón đồng chí Phạm Trung Nghĩa- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty dự và chỉ đạo. Tham dự Đại hội có 09 đảng viên trên tổng số 09 đảng viên được triệu tập. Đồng chí Trần Thị Hiền Giang- Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 trình bày báo cáo Chính trị của Chi bộ TC&NS nhiệm kỳ 2020 - 2022 trình Đại hội, tổng kết công tác Chi bộ về việc thực hiện các Nghị quyết trong nhiệm kỳ vừa qua, kiểm điểm đánh giá việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) và khóa XII về: Xây dựng Đảng, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã tiến hành công tác bầu cử trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên và số lượng đảng viên tại Chi bộ đến thời điểm Đại hội có 09 đồng chí. Căn cứ danh sách giới thiệu Đại hội đã nhất trí bầu Ban Chi uỷ Chi bộ TC&NS nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đồng chí Phạm Hoàng Phương được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Chi bộ TC&NS nhiệm kỳ 2022- 2025 với số phiếu: 9/9 phiếu (đạt tỷ lệ: 100%). Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ TC&NS nhiệm kỳ 2022 – 2025, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với một số chỉ tiêu, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng, gắn công tác tư tưởng thông qua các hoạt động phong trào thi đua, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn,…Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình. Tiếp tục triển khai công tác xây dựng Đảng, xác định công tác xây dựng Đảng là công việc quan trọng, xuyên suốt trong kế hoạch hành động của chi bộ. Tiếp tục triển khai thực hiện 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết TW4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Nghị quyết TW4 (Khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong Công ty, nghiêm túc thực hiện văn hoá EVN, NPC và Công ty trong cán bộ đảng viên.Phấn đấu xây dựng Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới; phấn đấu 100% đảng viên trong chi bộ đạt “Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ”, mỗi đảng viên thực sự là hạt nhân chính trị.

Tiếp tục thực hiện quy chế hoạt động của chi bộ, sinh hoạt thường kỳ mỗi tháng một lần vào khoảng ngày 05 đến ngày 10 hàng tháng nhằm kiểm điểm công tác tháng trước và phương hướng nhiệm vụ tháng sau. Kịp thời uốn nắn sai sót trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của mình. Chỉ đạo chuyên môn và Công đoàn phối hợp trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ đảng viên trong chi bộ; tích cực tham gia công tác xã hội; thực hiện tốt các phong trào thi đua để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu theo chức năng, nhiệm vụ của phòng TC&NS, cũng như các chỉ tiêu nhiệm vụ của Công đoàn, góp phần vào thành tích chung của Công ty.

Một số hình ảnh ghi nhận tại đại hội:

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Văn phòng – Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

Địa chỉ: 33 Đại lộ Hồ Chí Minh – phường Nguyễn Trãi – Tp. Hải Dương

Điện thoại: 0220.2220611

Website: dlhaiduong.evn.com.vn

Tác giả: ; xuất bản: 07/09/2022 02:53
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31