Hoạt động đoàn thể

Đại hội Chi bộ phòng Quản lý đầu tư nhiệm kỳ năm 2022-2025

Thực hiện hướng dẫn số 43-HD/ĐU ngày 04 tháng 7 năm 2022 của Đảng uỷ Công ty Điện lực Hải Dương về việc tổ chức đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022- 2025, ngày 08/9/2022 tại Hội trường tầng 12 Trụ sở Công ty, Chi bộ Quản lý đầu tư đã long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Phạm Trung Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty, đồng chí cũng là Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ Quản lý đầu tư.

Đồng chí Phạm Trung Nghĩa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại hội đã thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022 – 2025 và báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy chi bộ. Báo cáo kết quả tại Đại hội cho thấy, tính đến ngày 08/09/2022, Chi bộ Quản lý đầu tư thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo 12 đảng viên. Tuy có những khó khăn nhất định, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công ty, cùng với tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất của Chi ủy và của từng cán bộ, đảng viên, trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ lãnh chỉ đạo thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Đảng bộ cấp trên. Tham dự đầy đủ các buổi học Nghị quyết, Hội nghị thông tin thời sự, sinh hoạt chuyên đề và học tập Chỉ thị số 05-CT/TW do Đảng bộ cấp trên và chi bộ tổ chức. Duy trì sinh hoạt hàng tháng; việc đánh giá, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện dân chủ công khai và đảm bảo đúng quy định. Công tác kiểm tra, giám sát của Chi bộ, của Đảng bộ luôn được xác định là phương thức lãnh đạo của Đảng, có vị trí, vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Quan tâm công tác phát triển đảng viên và chuyển đảng chính thức cho đảng viên mới. Hàng năm, Chi bộ được Đảng bộ Công ty đánh giá xếp loại từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên .Chi bộ luôn coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để mỗi cán bộ, đảng viên luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm, tinh thần gương mẫu thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ luôn xác định rõ nhiệm vụ của mình, chủ động, sáng tạo và phối hợp tốt trong các mặt công tác, không bi quan dao động trước những khó khăn của cuộc sống, không bị ảnh hưởng bởi những tiêu cực của xã hội do nền kinh tế thị trường tác động. Lãnh đạo xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ của tổ chức Công đoàn.

Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ đang thực hiện quy trình xét, giới thiệu 01 quần chúng ưu tú để đề nghị xét kết nạp Đảng. Chi bộ thường xuyên coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng, thông qua cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được phát động sâu rộng, coi đây là nội dung sinh hoạt chính trị trong chi bộ. Đại hội cũng đã nhận được các ý kiến của các Đảng viên, công đoàn bộ phận cũng như tham luận của các đại biểu tham dự đại hội. Về cơ bản các ý kiến đều nhất trí với các dự thảo báo cáo trình tại Đại hội và có những ý kiến đóng góp tâm huyết với mong muốn nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi ủy cũng như tính tiên phong, gương mẫu của người đảng viên góp phần giúp Chi bộ Quản lý đầu tư ngày càng phát triển vững mạnh trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Trung Nghĩa đánh giá cao tinh thần của Đại hội và biểu dương những thành tích mà Chi bộ Quản lý đầu tư đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí chỉ rõ ra những điểm cần lưu ý, khắc phục trong nhiệm kỳ tới để đảm bảo hoàn thành tiến độ, hiệu quả các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Từng đảng viên cần phải rèn luyện bản lĩnh chính trị, đoàn kết, chung sức với tập thể để thực hiện nhiệm vụ tham mưu cho đơn vị, Công ty ngày càng tốt hơn. Sau thời gian làm việc nghiêm túc đúng với quy chế và điều lệ Đảng, Đại hội đã nhất trí bầu ra Chi ủy Chi bộ Quản lý đầu tư nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 03 đồng chí, đồng chí Phạm Minh Phương – Bí thư chi bộ, đồng chí Vũ Văn Công – Phó bí thư chi bộ, đồng chí Đỗ Thị Thu Giang – Chi ủy viên.

Một số ảnh ghi nhận từ đại hội:

 

 

Thanh Giang - Phòng Quản lý đầu tư

 

Tác giả: ; xuất bản: 09/09/2022 03:19
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31