Thông tin dự án

DỰ ÁN: Xây dựng mới hạ tầng hệ thống cáp quang phục vụ SXKD (Giai đoạn 3)

THÔNG TIN DỰ ÁN

DỰ ÁN: Xây dựng mới hạ tầng hệ thống cáp quang phục vụ SXKD (Giai đoạn 3)

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ban Quản lý dự án Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

 

Khu vực TP Hải Dương, TP Chí Linh, thị xã Kinh Môn huyện Cẩm Giàng, Kim Thành, Nam Sách - tỉnh Hải Dương.

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP BCNCKT

Công ty TNHH tư vấn đầu tư phát triển công nghệ thông tin và truyền thông

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT

Công ty TNHH tư vấn đầu tư phát triển công nghệ thông tin và truyền thông

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Phòng Công nghệ thông tin - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương.

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

 

Công ty CP xây lắp điện và công nghệ viễn thông Hà Nội.

PHẠM VI CÔNG VIỆC

Xây dựng mới 06 tuyến cáp quang để phục vụ SXKD của Công ty Điện lực Hải Dương. Cụ thể các tuyến như sau:

+ Tuyến cáp quang số 01: Từ POP Điện lực Hải Dương đến TBA 110kV Tiền Trung có chiều dài là 7,470km. Toàn tuyến sử dụng cáp quang loại ADSS 150/24FO.

+ Tuyến cáp quang số 02: Từ TBA 110kV Nhị Chiểu đến TBA 110kV Chí Linh, chiều dài là 27,169km. Toàn tuyến sử dụng cáp quang loại ADSS 150/24FO.

+ Tuyến cáp quang số 03: Từ Điện lực Nam Sách đến Điện lực Kim Thành có chiều dài là 13,155km. Trên tuyến sử dụng cáp quang loại ADSS 150/24FO dài 12,629km và cáp quang ADSS500/24FO dài 0,526km.

+ Tuyến cáp quang số 04: Từ Điện lực Chí Linh đến TBA 110kV Phả Lại có chiều dài dự kiến 10,911km. Toàn tuyến sử dụng cáp quang loại ADSS 150/24FO.

+ Tuyến cáp quang số 05: Từ Điện lực TP Hải Dương đến Măng sông cột 25A lộ 471E8.1 (thuộc tuyến cáp quang từ TBA 110kV Đại An đến TBA 110kV Phúc Điền) có chiều dài là 0,861km. Toàn tuyến sử dụng cáp quang loại ADSS 150/24FO.

+ Tuyến cáp quang số 06: Từ Điện lực Cẩm Giàng đến Măng sông cột 20 nhánh Quán Tiên lộ 374E8.1 (thuộc tuyến cáp quang từ TBA 110kV Đại An đến TBA 110kV Phúc Điền) có chiều dài là 0,663km. Toàn tuyến sử dụng cáp quang loại ADSS 150/24FO.

 

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

 

- Tổng mức đầu tư xây dựng công trình là: 6.784.035.789 đồng (Đã bao gồm 10% VAT và 5% chi phí dự phòng)

 (Bằng chữ: Sáu tỷ, bảy trăm tám mươi tư triệu, không trăm ba mươi lăm nghìn, bảy trăm tám mươi chín đồng)

 

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

 

26/2/2020

THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

Qúy  III/2020

CÁN BỘ QUẢN LÝ

DỰ ÁN

Họ và Tên: Phạm Chi Dũng

Điện thoại: 0965443966;

Email: phamquangdung.vfu@gmail.com

Tác giả: Ban QLDA - PCHD ; xuất bản: 26/02/2020 03:26
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31