Thông tin dự án

DỰ ÁN: Xây dựng mới đường dây 35kV cấp điện cho cụm công nghiệp Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ

THÔNG TIN DỰ ÁN

DỰ ÁN: Xây dựng mới đường dây 35kV cấp điện cho cụm công nghiệp Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ban Quản lý dự án- Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

Xã Nguyên Giáp- huyện Tứ Kỳ- tỉnh Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP BCNCKT

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hải Dương- Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hải Dương- Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Thái Hưng

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây lắp Ánh Dương

PHẠM VI CÔNG VIỆC

- Xây dựng mới 1,75km đường dây 35kV trên không.

- Xây dựng mới 1,026km đường cáp ngầm 35kV.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

7.554.492.303 VNĐ

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

16/5/2020

THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

Qúy  III/2020

CÁN BỘ QUẢN LÝ

DỰ ÁN

Họ và Tên: Vũ Đình Hòa

Điện thoại: 0965.140.762;

Email: hoavd.hdpc@gmail.com

Tác giả: Ban QLDA - PCHD ; xuất bản: 16/05/2020 08:29
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31