Thông tin dự án

DỰ ÁN: Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối thành phố Chí Linh năm 2019

DỰ ÁN: Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối thị xã Chí Linh năm 2019

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ban Quản lý dự án Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

 

Thành phố Chí Linh- tỉnh Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT

Trung tâm Tư vấn thiết kế Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng điện & hạ tầng kỹ thuật

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

 

Liên danh Miền Bắc – Việt Á

PHẠM VI CÔNG VIỆC

- Xây dựng mới 4.170m đường dây trung thế trên không.

- Xây dựng mới 835m đường cáp ngầm trung thế.

- Xây dựng mới 8 trạm biến áp kiểu treo trên hai cột bê tông ly tâm và 4 trạm biến áp kiểu trụ. Tổng công suất lắp đặt là 3.480kVA.

- Cải tạo và xây dựng mới 3.815m đường dây hạ thế xuất tuyến cho 12 trạm biến áp XDM để đấu nối vào đường dây hạ thế hiện có.

 

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

 

14.905.132.840 VNĐ

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

 

19/11/2019

THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

Qúy  I/2020

CÁN BỘ QUẢN LÝ

DỰ ÁN

Họ và Tên: Đồng Thanh Tùng

Điện thoại: 0989.187.268;

Email: dongtung1989@gmail.com

Tác giả: Ban QLDA - PCHD ; xuất bản: 19/11/2019 10:01
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31