Thông tin dự án

DỰ ÁN: Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối phía tây thành phố Hải Dương năm 2020

THÔNG TIN DỰ ÁN

DỰ ÁN: Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối phía tây thành phố Hải Dương       năm 2020

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ban Quản lý dự án Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

TP Hải Dương - tỉnh Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP BCNCKT

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng điện & hạ tầng kỹ thuật

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty CP tư vấn và đầu tư xây dựng điện Miền Bắc

PHẠM VI CÔNG VIỆC

- Xây dựng mới 1.110,5m đường dây 22kV cáp ngầm.

- Xây dựng mới 07 trạm biến áp. Tổng công suất lắp đặt là 3.270kVA.

- Cải tạo và xây dựng mới đường dây 0,4kV xuất tuyến cho 07 trạm biến áp XDM để đấu nối vào đường dây hạ áp hiện có. Chiều dài đường dây và cáp ngầm hạ thế khoảng 2.279m.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

10.320.020.122 VNĐ

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

28/4/2020

THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

7/2020

CÁN BỘ QUẢN LÝ

DỰ ÁN

Họ và tên: Nguyễn Gia Đông

Điện thoại: 091.770.4568

Email: dongbk.hd@gmail.com

Tác giả: Ban QLDA - PCHD ; xuất bản: 28/04/2020 04:50
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31