Thông tin dự án

DỰ ÁN: Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối huyện Tứ Kỳ năm 2019.

DỰ ÁN: Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối huyện Tứ Kỳ năm 2019.

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ban Quản lý dự án Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

Huyện Tứ Kỳ- tỉnh Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP BCNCKT

Trung tâm Tư vấn thiết kế Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT

Trung tâm Tư vấn thiết kế Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng điện & hạ tầng kỹ thuật

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty CP xây lắp điện và đầu tư xây dựng Hoàng Ngân.

PHẠM VI CÔNG VIỆC

- Xây dựng mới 4,525 km ĐDK 35kV và 0,723 km ĐD cáp ngầm 35kV.

- Xây dựng mới 01 tủ RMU 35kV 2Way loại compac không mở rộng.

- Xây dựng mới 08 trạm biến áp trong đó

          + 02 TBA treo 320kVA-35(22)/0,4kV.

          + 05 TBA treo 4000kVA-35(22)/0,4kV.

          + 01 TBA trên trụ tích hợp hạ thế 560kVA-35(22)/0,4kV.

- Xây dựng mới và cải tạo 4,623km đường dây trên không 0,4kV xuất tuyến hạ thế.

- Xây dựng mới và cải tạo 0,028km đường dây cáp ngầm 0,4kV xuất tuyến hạ thế.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

14.994.520.696 VNĐ

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

26/7/2019

THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

Qúi  IV/2019

CÁN BỘ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Họ và Tên: Nguyễn Quốc Khánh

Điện thoại: 0911.855.556

Email: khanhnqhdpc@gmail.com

Tác giả: Ban QLDA - PCHD ; xuất bản: 08/08/2019 03:24
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31