Thông tin dự án

DỰ ÁN: XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ VÀ CÁC TBA PHÂN PHỐI HUYỆN KIM THÀNH NĂM 2020

THÔNG TIN DỰ ÁN

DỰ ÁN: XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ VÀ CÁC TBA PHÂN PHỐI HUYỆN KIM THÀNH NĂM 2020

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ban Quản lý dự án Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

 

Huyện Kim Thành- tỉnh Hải Dương

 

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP BCNCKT

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hải Dương- Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hải Dương- Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn xây dựng điện Việt nam

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

 

Công ty cổ phần xây dựng Haluta

PHẠM VI CÔNG VIỆC

 

- Xây dựng mới 841m đường dây trên không 35kV.

- Xây dựng mới 03 TBA: 2 TBA kiểu treo trên 2 cột bê tông ly tâm, 1 TBA kiểu trụ. Tổng công suất xây dựng mới là 1.280kVA.

- Xây dựng mới và cải tạo 1.087m đường dây 0,4kV xuất tuyến cho 03 TBA xây dựng mới để đấu nối vào đường dây hạ áp hiện có.

 

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

 

4.318.184.485 VNĐ

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

 

26/3/2020

THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

Quý III/2020

CÁN BỘ QUẢN LÝ

DỰ ÁN

Họ và Tên: Vũ Hải Sơn

Điện thoại: 039.774.2122;

Email: sonvh93@gmail.com

Tác giả: Ban QLDA - PCHD ; xuất bản: 26/03/2020 03:42
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31