Thông tin dự án

DỰ ÁN: ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 35KV VÀ TBA LIÊN HÒA G – THÔN TRUNG HẠNG – XÃ LIÊN HÒA – HUYỆN KIM THÀNH

DỰ ÁN: ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 35KV VÀ TBA LIÊN HÒA G – THÔN TRUNG HẠNG – XÃ LIÊN HÒA – HUYỆN KIM THÀNH

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ban Quản lý dự án Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

Huyện Kim Thành- tỉnh Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP BCNCKT

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn xây dựng điện Việt Nam.

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Xí nghiệp xây lắp điện Thanh Bình

PHẠM VI CÔNG VIỆC

- Xây dựng mới 500m đường dây trên không 35kV.

- Xây dựng mới 01 trạm biến áp 400kVA- 35(22)/0,4kV kiểu treo trên hai cột bê tông ly tâm.

- Cải tạo và xây dựng mới 205m đường dây trên không 0,4kV.

 

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

 1.260.776.662  VNĐ

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

05/07/2019

THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

Qúy  IV/2019

CÁN BỘ QUẢN LÝ

DỰ ÁN

Họ và Tên: Bùi Xuân Hùng

Điện thoại: 0963555335;

Email: buihunghdpc@gmail.com

Tác giả: Ban QLDA - PCHD ; xuất bản: 08/08/2019 03:16
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31