Thông tin dự án

DỰ ÁN: Cải tạo lưới điện hạ thế phường Thái Học, phường Chí Minh, xã Tân Dân và xã An Lạc, TP Chí Linh

DỰ ÁN: Cải tạo lưới điện hạ thế phường Thái Học, phường Chí Minh, xã Tân Dân và xã An Lạc – thị xã Chí Linh

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ban Quản lý dự án Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

 

Thành phố Chí Linh- tỉnh Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT

Xí nghiệp dịch vụ điện lực Hải Dương Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty cổ phần dịch vụ tư vấn xây dựng điện Việt Nam

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

 

Liên danh Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1 Từ Liêm và Công ty TNHH MTV xây lắp điện 1 Hoàng Mai

PHẠM VI CÔNG VIỆC

- Cải tạo và xây dựng mới 22.540m đường dây 0,4kV trên không.

- Trồng mới 37 vị trí cột tại các đoạn tuyến không cải tạo và xây dựng mới.

 

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

 

14.258.164.957 VNĐ

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

 

19/11/2019

THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

Qúy  I/2020

CÁN BỘ QUẢN LÝ

DỰ ÁN

Họ và Tên: Đồng Thanh Tùng

Điện thoại: 0989.187.268;

Email: dongtung1989@gmail.com

Tác giả: Ban QLDA - PCHD ; xuất bản: 19/11/2019 09:59
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31