Thông tin dự án

DỰ ÁN: Cải tạo lưới điện 0,4kV xã Hoàng Diệu - huyện Gia Lộc

DỰ ÁN: Cải tạo lưới điện 0,4kV xã Hoàng Diệu-huyện Gia Lộc..

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ban Quản lý dự án Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

 

Xã Hoàng Diệu-Huyện Gia Lộc- Tỉnh Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP BCNCKT

Trung tâm Tư vấn thiết kế Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT

Trung tâm Tư vấn thiết kế Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng điện và hạ tầng kỹ thuật

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

Công ty CP xây dựng điện và tư vấn phát triển công nghiệp Việt Á.

PHẠM VI CÔNG VIỆC

- TBA Bơm Hoàng Diệu 250kVA-35/0,4kV.

+ Cải tạo và xây dựng mới 03 lộ xuất tuyến. Bao gồm 59m cáp vặn xoắn VX 4x95mm2; 753m cáp vặn xoắn VX 4x50mm2; 270m cáp vặn xoắn VX 4x35mm2.

+ Lắp tủ điện tổng 0,4kV-400A mới để thay thế tủ cũ.

- TBA Nghĩa Hy 180kVA-35/0,4kV: Cải tạo và xây dựng mới 03 lộ xuất tuyến. Bao gồm 344m cáp vặn xoắn VX 4x120mm2; 231m cáp vặn xoắn VX 4x95mm2; 822m cáp vặn xoắn VX 4x35mm2; 24m cáp vặn xoắn VX 2x35mm2.

- TBA Phan Hà (Hoàng Diệu 5) 180kVA-35/0,4kV.

+ Cải tạo và xây dựng mới 03 lộ xuất tuyến. Bao gồm 815m cáp vặn xoắn VX 4x120mm2; 5m cáp vặn xoắn VX 4x95mm2; 889m cáp vặn xoắn VX 4x70mm2; 544m cáp vặn xoắn VX 4x50mm2; 544m cáp vặn xoắn VX 4x35mm2.

+ Lắp tủ điện tổng 0,4kV-300A mới để thay thế tủ cũ.

- TBA Đại Tỉnh 400kVA-35/0,4kV: Cải tạo và xây dựng mới 04 lộ xuất tuyến. Bao gồm 554m cáp vặn xoắn VX 4x120mm2; 260m cáp vặn xoắn VX 4x95mm2; 61m cáp vặn xoắn VX 4x50mm2; 103m cáp vặn xoắn VX 4x35mm2.

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

3.700.176.889 VND

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

4/11/2019

THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

Qúi  I/2020

CÁN BỘ QUẢN LÝ

DỰ ÁN

Họ và Tên: Nguyễn Xuân Thời

Điện thoại: 098.11.55.85; 0968.68.44.86

Email: xuanthoihd@gmail.com

Tác giả: Ban QLDA - PCHD ; xuất bản: 04/11/2019 09:55
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31