Thông tin dự án

DỰ ÁN: Cải tạo các lộ dường dây 22kV lộ 471&472E8.15 và lộ 475E8.11

THÔNG TIN DỰ ÁN

DỰ ÁN: Cải tạo các lộ dường dây 22kV lộ 471&472E8.15 và lộ 475E8.11

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ban Quản lý dự án Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

 

Huyện Cẩm Giàng- tỉnh Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP BCNCKT

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hải Dương Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hải Dương Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Liên danh công ty cổ phần dịch vụ tư vấn xây dựng điện Việt Nam và công ty CP xây dựng và tư vấn đầu tư Việt Nam

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

 

Công ty CP xây dựng và thương mại 336 Hà Nội

PHẠM VI CÔNG VIỆC

- Cải tạo, thay thế 0,974km đường dây lộ 471E8.15 từ dây 3ACSR95 lên 3ACSR150.

- Cải tạo, thay thế 0,061km đường dây lộ 472E8.15 từ dây 3ACSR95 lên 3ACSR150.

- Cải tạo, thay thế 0,738km đường dây lộ 475E8.11 từ dây 3ACSR95 lên 3ACSR150.

- Lắp đặt 01 bộ CDCL-35 kV làm CD liên lạc giữa lộ 374&373E8.15.

 

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

 

2.196.601.919 VNĐ

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

 

16/4/2020

THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

Qúy  III/2020

CÁN BỘ QUẢN LÝ

DỰ ÁN

Họ và Tên: Vũ Quang Phúc

Điện thoại: 0962009459;

Email: vuquangphuc1965@gmail.com

Tác giả: Ban QLDA - PCHD ; xuất bản: 16/04/2020 11:02
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31