Thông tin dự án

DỰ ÁN: Cải tạo ĐZ 0,4kV sau các TBA thuộc xã Đồng Tâm – huyện Ninh Giang

THÔNG TIN DỰ ÁN

DỰ ÁN: Cải tạo ĐZ 0,4kV sau các TBA thuộc xã Đồng Tâm – huyện Ninh Giang

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ban Quản lý dự án Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

 

Huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP BCNCKT

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hải Dương Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT

Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Hải Dương Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

ĐƠN VỊ GIÁM SÁT

Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng điện & hạ tầng kỹ thuật

ĐƠN VỊ THI CÔNG XÂY LẮP

 

Công ty cổ phần xây lắp điện và đầu tư xây dựng
Hoàng Ngân

PHẠM VI CÔNG VIỆC

- Cải tạo và xây dựng mới 21.546 km tuyến đường dây 0,4kV của 08 TBA thuộc xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang.

- Thay thế 01 tủ tổng 0,4kV.

- Bổ xung 02 Áptômat nhánh cho tủ tổng hiện có tại TBA.

 

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

 

7.615.594.518 VNĐ

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

 

16/7/2020

THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

Qúy  IV/2020

CÁN BỘ QUẢN LÝ

DỰ ÁN

Họ và Tên: Vũ Quang Phúc

Điện thoại: 0962.009.459;

Email: vuquanphuc1965@gmail.com

Tác giả: ; xuất bản: 17/08/2020 09:03
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31