Tin Hải Dương PC

ĐỒNG HÀNH – HỢP LỰC – CÙNG CHIA SẺ

Ngày 26/4/2022 UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số: 915/QĐ-UBND về việc Phê duyệt các phụ tải điện ưu tiên và Kế hoạch vận hành lưới điện tỉnh Hải Dương trong trường hợp thiếu nguồn điện năm 2022. Quyết định nêu rõ: Mọi tổ chức, cá nhân sử dụng điện trên địa bàn tỉnh đều phải thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025; Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 23/6/2022 của UBND tỉnh về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025.

Mục tiêu xuyên suốt đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, tiết kiệm để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương, đời sống sinh hoạt của nhân dân; hoạt động của các cơ quan, doanh nghiệp, đặc biệt là khách hàng sử dụng điện ưu tiên, quan trọng và các sự kiện chính trị- xã hội trên địa bàn tỉnh. Hạn chế tối đa phạm vi mất điện và mức độ ảnh hưởng, tránh tình trạng mất điện diện rộng, kéo dài. Giúp cho cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh chủ động, kịp thời ứng phó với biến đổi khí hậu phải thực hiện tiết giảm hoặc ngừng cung cấp điện trong mùa mưa bão, thiên tai, phòng chống dịch hoặc do hệ thống điện quốc gia thiếu công suất cần thiết phải điều tiết cắt giảm công suất.

Sở Công thương tỉnh Hải Dương thực hiện theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cung cấp điện trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đã được phê duyệt. Giải quyết các khiếu nại của khách hàng sử dụng điện về tình trạng cung cấp điện không tuân thủ các quy định trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra giám sát, xử lý các vi phạm trong sử dụng điện và thực hiện tiết kiệm điện.

Vì vậy với mong muốn cùng “Đồng hành - Hợp lực- Chia sẻ”, Công ty Điện lực Hải Dương rất mong nhận được sự đồng thuận của Quý khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh với nội dung sau:

1- Chủ động sử dụng điện An toàn – Tiết kiệm – Hiệu quả.

2- Các khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh chủ động, kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất, sinh hoạt của mình bảo đảm ứng phó với biến đổi khí hậu, phải thực hiện tiết giảm hoặc ngừng cung cấp điện trong mùa mưa bão, thiên tai, hoặc do hệ thống điện quốc gia thiếu công suất (trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 8).

3- Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với đơn vị quản lý vận hành để đảm bảo cho việc cung cấp điện an toàn, ổn định, hiệu quả của toàn bộ hệ thống điện trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phục vụ tốt nhất cho đời sống, sinh hoạt của nhân dân.

Một số hình ảnh tuyên truyền sử dụng điện An toàn – Tiết kiệm – Hiệu quả

Điện lực Gia Lộc tuyên truyền sử dụng điện An toàn – Tiết kiệm – Hiệu quả tại Công ty TNHH Long Hải

ĐL TP hải Dương tuyên truyền sử dụng điện An toàn – Tiết kiệm – Hiệu quả tại Công ty TNHH Ford Vietnam

Bố sung cáp chống quá tải giảm tổn thất điện năng

Trân trọng!

PC Hải Dương

Tác giả: ; xuất bản: 26/05/2022 01:52
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31