Tin Hải Dương PC

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương tổ chức đào tạo nhận thức: Triển khai xây dựng hệ thống BSC/KPIs

Ngày 05/4/2016, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương phối hợp Công ty TNHH nghiên cứu, ứng dụng và quản lý khoa học công nghệ trí tuệ Việt Nam (Vinaintech) tổ chức lớp đào tạo nhận thức BSC và KPIs cho gần 1.500 cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty.

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai thực hiện xây dựng hệ thống quản lý chiến lược (BSC) và hệ thống các chỉ số đo lường đánh giá hiệu suất thực hiện công việc (KPIs). Ngày 05/4/2016, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương phối hợp Công ty TNHH nghiên cứu, ứng dụng và quản lý khoa học công nghệ trí tuệ Việt Nam (Vinaintech) tổ chức lớp đào tạo nhận thức BSC và KPIs cho gần 1.500 cán bộ công nhân viên (CBCNV) bằng các hình thức đào tạo tập trung trực tiếp và thông qua Hội nghị truyền hình.

CBCNV Công ty Điện lực Hải Dương tại buổi Hội thảo

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty - ông Trần Văn Cường quán triệt: Xây dựng hệ thống quản lý chiến lược và hệ thống chỉ số đo lường đánh giá hiệu suất lao động là những nội dung quan trọng liên quan đến việc đánh giá hiệu suất lao động của CBCNV và là cơ sở để tính toán thu nhập cho người lao động trên cơ sở năng suất lao động đạt được. Vì vậy yêu cầu CBCNV tập trung cao độ để lớp đào tạo đạt kết quả tốt nhất.

Ông Trần Văn Cường - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội thảo

Với mục tiêu giới thiệu về BSC và KPIs, nội dung tập huấn được thiết kế nhằm cung cấp cho các học viên các kiến thức cơ bản  về hệ thống quản trị hiện đại và chia sẻ những kinh nghiệm thực tế triển khai tại một số doanh nghiệp.

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Tùng - Chuyên gia giảng dạy tại buổi Hội thảo

Kết thúc khóa tập huấn, các CBCNV hiểu được các khái niệm cơ bản về hệ thống quản trị hiện đại (MTCV, BSC, KPIs, Khung năng lực, Hệ thống lương 3Ps…) và sự cần thiết phải triển khai tại đơn vị, các lợi ích cho tổ chức cũng như cá nhân khi tham gia; nắm bắt được những điểm thuận lợi và khó khăn khi triển khai hệ thống quản trị hiện đại trên ở Việt Nam thông qua kinh nghiệm thực tế triển khai ở các doanh nghiệp; thực hiện chỉ đạo, tổ chức triển khai xây dựng hệ thống quản trị hiện đại tại NPC theo lộ trình phù hợp và đạt hiệu quả cao.

Trong thời gian sắp tới, Công ty tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo cơ bản và nâng cao về BSC và KPIs cho các cán bộ chủ chốt của Công ty.

Việc triển khai thực hiện BSC và KPIs được Ban lãnh đạo Công ty quan tâm từ khâu đào tạo nhận thức cho toàn thể CBCNV trong Công ty, công tác triển khai này trong thời gian tới chắc chắn sẽ thành công, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và tăng năng suất lao động.

TAGS:
Tác giả: Nguyễn Thị Lan Anh - Văn phòng Công ty ; xuất bản: 06/04/2016 02:07
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31