Văn hóa doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương tổ chức Lễ ký cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp năm 2016

Ngày 12/7/2016, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương tổ chức Lễ ký cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp (VHDN) giữa Giám đốc Công ty với Giám đốc các đơn vị trực thuộc.

Với mục tiêu xây dựng một môi trường làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp, xây dựng Công ty bên cạnh thừa hưởng được những giá trị văn hóa của ngành điện nói chung còn mang đậm những nét văn hóa tốt đẹp đặc thù của người xứ Đông. Các đơn vị trực thuộc cam kết thi đua với Công ty thực thi công tác VHDN năm 2016 theo 02 chủ đề được Công ty phát động là “Duy trì thực hiện tốt bộ quy tắc ứng xử gắn với việc nâng cao năng lực quản trị trong đơn vị, thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng” và “CBCNV ứng xử Văn minh - Văn hóa - Trách nhiệm - Thân thiện”.

Đại diện các đơn vị trực thuộc Công ty thực hiện Lễ ký cam kết thực thi Văn hóa doanh nghiệp

Để thực hiện được 02 chủ đề nêu trên, các đơn vị cam kết thực hiện tốt 05 nội dung trọng tâm là: Tập trung mọi nguồn lực, thi đua phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 được giao; triển khai thực hiện các nội dung trong bộ quy tắc ứng xử của Công ty vào từng lĩnh vực chuyên môn và trong giao tiếp hàng ngày; thực hiện phong trào thi đua Văn hóa doanh nghiệp theo chủ đề và nội dung cụ thể tại đơn vị; tuân thủ thực hiện tốt theo các nội dung của Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy kỷ luật lao động, Bộ quy tắc ứng xử của Công ty với số điểm theo tiêu chí Công ty ban hành đạt tối thiểu 96 điểm trở lên.

Đây là năm thứ hai Công ty ban hành và triển khai bộ tiêu chí đánh giá thực thi VHDN và là năm đầu tiên tổ chức ký cam kết thực thi VHDN.

Chắc chắn rằng việc thực thi tốt công tác VHDN sẽ góp phần tạo động lực để Công ty và các đơn vị trực thuộc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 được giao và phát triển ngày càng bền vững.

TAGS:
Tác giả: Phòng TC&NS ; xuất bản: 18/07/2016 02:57
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31