Tin Hải Dương PC

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương Tổng kết hoạt động Mạng lưới ATVSV năm 2014 tập huấn công tác năm 2015

Triển khai chương trình công tác Công đoàn và hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ XVII năm 2015, ngày 13/3/2015, Công đoàn Công ty phối hợp với phòng An toàn tổ chức tổng kết hoạt động của Mạng lưới ATVSV và tập huấn kỹ năng hoạt động, bổ sung kiến thức về chế độ chính sách, quy trình, quy phạm cho các ATVSV. Hiện tại lực lượng ATVSV Công ty có 78 người, công tác tại 21/32 đơn vị trực thuộc Công ty.

Báo cáo tổng kết hoạt động đã nghiêm túc kiểm điểm những mặt còn tồn tại của lực lượng ATVSV và tổ chức Công đoàn tại các đơn vị, đó là: Đội ngũ ATVSV của Công ty hoạt động chưa đều, có An toàn viên hoạt động còn mang tính hình thức, đối phó. Thực hiện chấm điểm thi đua về công tác BHLĐ tại tổ sản xuất chưa đầy đủ, đánh giá công tác ATVSLĐ theo quy chế chưa đạt, chưa tự tổng hợp đánh giá công tác ATVSLĐ gửi Công đoàn đơn vị. Thực hiện ghi chép tại sổ ghi kết quả hoạt động chưa sát về nội dung. Công đoàn và lãnh đạo đơn vị hàng quý chưa tự đánh giá công tác ATVSLĐ, chưa đánh giá những việc làm được những việc chưa làm được cùng những giải quyết đề xuất kiến nghị, thực hiện Báo cáo định kỳ còn thiếu. Nguyên nhân chính là do thiếu quan tâm, chưa thấy tầm quan trọng đặc biệt ưu tiên hàng đầu về công tác ATVSLĐ của cán bộ phụ trách. Bên cạnh đó, có ATVSV bản thân chưa thật sự hiểu rõ vị trí, chức năng nhiệm vụ của mình, chưa nắm vững phương pháp hoạt động và mục tiêu công tác. ATVSV chưa được bồi huấn kỹ lưỡng về phương pháp hoạt động cụ thể, chưa đủ kinh nghiệm, còn yếu về năng lực và lòng nhiệt tình với công việc.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí phó Giám đốc đánh giá kết quả hoạt động và ghi nhận những đóng góp nhất định của ATVSV trong công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc và kiến nghị. Song cũng nhất trí với những tồn tại mà báo cáo đã nêu tại Hội nghị. Với cương vị phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật an toàn đồng chí cam kết tạo điều kiện tốt cho ATVSV hoạt động. Song cũng yêu cầu ATVSV phát huy năng lực, tích cực học tập nâng cao kiến thức đảm bảo tự tin khi thực hiện nhiệm vụ. Kiên quyết trong kiểm tra, giám sát, dân chủ trong bàn bạc, góp ý, kiến nghị.

Phần tập huấn đồng chí trưởng phòng an toàn đã phân tích chi tiết những nội dung trong Quy chế hoạt động của ATVSV, nêu và phân tích một số vụ tai nạn lao động điển hình rút ra bài học kinh nghiệm và bổ sung kỹ năng hoạt động của TVSV. Trong phần thực hành các ATVSV được nhân viêm trạm ý tế Công ty hướng dẫn kỹ năng sơ cứu khi bị bỏng, băng bó vết thương, cố định xương chi và hô hấp nhân tạo.

Thời gian chỉ có một ngày, khối lượng tập huấn nhiều, những với cố gắng của cán bộ chuyên môn và AYTVSV, phần tập huấn đã hoàn thành chương trình đề ra. Kết thúc tập huấn đồng chí Chủ tịch Công đoàn Công ty đại diện cho các ATVSV cam kết trước Công ty, năm 2015 Công đoàn và các ATVSV sẽ quyết tâm thực hiện tốt Quy chế hoạt động của ATVSV góp phần vào việc thực hiện các chỉ tiêu trong SXKD của Công ty. 

TAGS:
Tác giả: Vũ Văn Hãn ; xuất bản: 23/03/2015 09:14
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31