Tin Hải Dương PC

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương - Đóng điện thành công MBA T2 110kV - Cẩm Điền nâng cao khả năng cung ứng điện.

Lúc 20h08’ ngày 18/7/2021 Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương chủ đầu tư  công trình lắp đặt MBA T2-110kV Cẩm Điền đã thực hiện đóng điện thành công.

Với sự chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương; sự nỗ lực của Ban Quản lý dự án - Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương phối hợp cùng Đơn vị tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế bản vẽ thi công - Tổng dự toán- Công ty cổ phần đầu tư điện và xây dựng công trình; sự nhiệt tình trách nhiệm của Nhà thầu thi công: Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 1 – Mỹ Đình; Nhà thầu tư vấn giám sát: Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng điện & Hạ tầng kỹ thuật công trình đã đánh dấu sự phối hợp hiệu quả trong công tác đầu tư xây dựng, đảm bảo an toàn cung cấp điện cấp điện trong mọi tình huống của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương.

Kiểm tra ngăn lộ máy cắt 110kV trước khi đóng điện

Công trình “Lắp đặt MBA T2 trạm 110kV Cẩm Điền” có tổng mức đầu tư hơn 28 tỷ VNĐ với  Quy mô đầu tư: Lắp đặt MBA T2 115/23/11kV công suất 40/40MVA. Xây dựng mới ngăn lộ MBA T2 (bao gồm DCL, MC, TI, CSV). Lắp đặt bổ sung MC, TI ngăn lộ liên lạc 110kV. Xây dựng mới hệ thống thanh cái C42 (bao gồm 01 tủ tổng, 01 tủ Đo lường, 01 Tủ tự dùng, 01 tủ Liên lạc ghép nối cứng, và 05 tủ xuất tuyến). Hoàn thiện hệ thống SCADA, hệ thống thông tin tín hiệu, trạng thái các thiết bị tại trạm theo tiêu chuẩn TBA không người trực. Lắp đặt hệ thống PCCC cho MBA T2, hệ thống 24kV C42 theo tiêu chuẩn trạm biến áp không người trực, đưa các tín hiệu PCCC cần thiết về Gateway tại trạm và đưa các tín hiệu từ xa về TTĐKX.

Kiểm tra ngăn lộ máy cắt 35-22 kV trước khi đóng điện

Dự án này được Chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi ngày 19/11/2020. Theo tiến độ kế hoạch thực hiện được Chủ đầu tư phê duyệt thì dự án này phải hoàn thành trong tháng 12 năm 2021.

Tuy nhiên dưới sự chỉ đạo sát sao của NPC; Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương, sự phối hợp chặt chẽ của các phòng ban, đơn vị trong Công ty, cùng sự nỗ lực, cố gắng của Ban QLDA và các nhà thầu do đó dự án được sớm tổ chức triển khai thực hiện. Đến ngày 18/7/2021, công trình: Lắp đặt MBA T2 trạm 110kV Cẩm Điền đã được Hội đồng nghiệm thu đóng điện cấp Chủ đầu tư nghiệm thu đóng điện đưa vào sử dụng.

Kiểm tra tủ điều khiển MBA 110kV trước khi đóng điện

Công trình: Lắp đặt MBA T2 trạm 110kV Cẩm Điền trải qua hơn 3 tháng khẩn trương thi công, công trình đã được Hội đồng nghiệm thu cấp Chủ đầu tư nghiệm thu đóng điện và đưa vào vận hành an toàn theo đúng các chỉ tiêu kỹ thuật. Đây là công trình công nghiệp - Cấp II, nhóm C được xây dựng trong khuôn viên trạm 110kV Cẩm Điền, KCN VISIP, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. Việc lắp MBA T2 trạm 110kV Cẩm Điền sẽ đáp ứng được các mục tiêu: Tận dụng được MBA T4- 40 MVA-110/22kV của TBA 110kV Đồng Niên sau khi  được nâng công suất từ 40-63MVA, vì vậy đã giảm được chi phí đầu tư, giảm giá trị tồn kho và nâng cao được hiệu quả đầu tư, tối ưu hóa chi phí khi không để các thiết bị vận hành ngoài lưới. Phù hợp với quy hoạch lưới điện đã được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số  4930/QĐ-BCT ngày 19/12/2016 Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thông điện 110kV. Đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải của tỉnh Hải Dương nói chung và huyện Cẩm Giàng, đặc biệt là các phụ tải trong KCN VSIP, Cụm công nghiệp Lương Điền. Cung cấp điện an toàn, ổn định cho lưới điện 110kV khu vực, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về độ ổn định cung cấp điện và suất sự cố do Tổng công ty giao. Chống quá tải cho MBA T1- TBA 110kV Cẩm Điền và các trạm 110kV lân cận như Phúc Điền, Đại An, Đồng Niên và các ĐZ trung áp trong khu vực…Giảm tổn thất lưới điện trung áp khu vực, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, chính trị và xã hội của tỉnh Hải Dương. Cải thiện chất lượng điện năng cho các phụ tải trong khu vực các xã Lương Điền, Cẩm Điền, Khu công nghiệp VSIP và các xã lân cận thuộc huyện Cẩm Giàng. Tạo đường dây cấp điện mạch vòng theo mô hình cấp điện N-1 đã  được EVN định hướng xây dựng; Là cơ sở để phát triển và quy hoạch cải tạo lại hệ thống lưới điện khu vực; Giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng cung cấp điện, tiết kiệm năng lượng hao phí góp phần giải quyết các khó khăn trong việc cung cấp năng điện trong khu vực; Củng cố nâng cao và hoàn thiện bộ máy quản lý điện nông thôn, khu công nghiệp theo hướng Tập trung, tái đầu tư lưới điện sau này.

Máy biến áp T2 Trạm 110kV - Cẩm Điền

Sau thời gian làm công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai dự án với mục tiêu sớm nhất đưa dự án vào sử dụng. Đến nay dự án đã được triển khai thực hiện đóng điện hoàn thành vượt mức thời gian theo kế hoạch hơn 05 tháng. Thành quả này là sự đóng góp chung của tập thể Lãnh đạo và toàn thể CBCNV Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương trong giai đoạn chuyển mình về đích.

THANH TUẤN- BAN QLDA PCHD

Tác giả: ; xuất bản: 19/07/2021 08:29
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
 • Tổ Xung kích số 2 tham gia hỗ trợ thi công ĐZ 500kV mạch 3

 • Đội xung kích PC Hải Dương hỗ trợ Vị trí 66 tại huyện Nghĩa Hưng, Nam Định

 • Đoàn TNCS Hồ Chí Minh PC Hải Dương với phong trào tình nguyện

 • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

 • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

 • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

 • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

 • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

 • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

 • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31