Tin Hải Dương PC

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương: Đầu tư lớn cho hệ thống điện

Để đáp ứng nhu cầu điện phục vụ cho sản xuất công nghiệp, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (Điện lực Hải Dương) đã tập trung đầu tư nâng cấp, cải tạo các trạm biến áp (TBA), hệ thống lưới điện. Nhờ đó, chất lượng điện đã và đang từng bước được cải thiện, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất của các doanh nghiệp.

Bảo đảm cấp điện ổn định

Đầu năm 2016, nhiều doanh nghiệp ở các khu công nghiệp (KCN) của Hải Dương dọc quốc lộ 5 bị ảnh hưởng bởi chất lượng điện không ổn định, tác động không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh. Nguyên nhân được xác định là do lưới điện 35kV xuống cấp, lại phải truyền tải điện đi xa. Bên cạnh đó, ngoài cấp điện cho phụ tải của các KCN, cụm công nghiệp, lưới điện 35kV còn cấp cho các khu dân cư. Để khắc phục tình trạng này, Điện lực Hải Dương đã quyết định đầu tư hơn 21,7 tỷ đồng xây dựng mới, cải tạo đường dây 22kV và 35kV cấp điện cho các KCN Phúc Điền và Đại An. Công ty đã xây dựng và cải tạo 9.646m tuyến cáp ngầm trung áp và đường dây trung áp trên không, đáp ứng nhu cầu phát triển của phụ tải công nghiệp khu vực huyện Cẩm Giàng, Bình Giang. Đặc biệt, hệ thống lưới điện 110 -220kV ở các KCN Đại An, Phúc Điền đã xây dựng cấu trúc mạch vòng hoặc mạch kép, ưu tiên sử dụng loại cột nhiều mạch để giảm hành lang tuyến đường dây tải điện. Lưới điện trung thế trong các KCN này cũng đang được chuyển từ 35kV sang lưới 22kV...

Tiếp đó, cuối năm 2016, Điện lực Hải Dương đã nâng cấp và đóng điện thành công Dự án lắp đặt máy biến áp (MBA) T2 - Trạm biến áp 110kV Tiền Trung với tổng mức đầu tư xây dựng trên 40 tỷ đồng, được lấy từ nguồn vốn khấu hao cơ bản và nguồn vốn vay thương mại của công ty. Sau khi đưa vào vận hành, công trình đã giải quyết được tình trạng quá tải cho MBA T1 của trạm, đáp ứng nhu cầu phát triển của phụ tải trong khu vực, đặc biệt là phụ tải công nghiệp. Hoàn thiện sơ đồ mạch vòng cấp điện cho các TBA 110kV Tiền Trung và Lai Khê, bảo đảm nguồn công suất dự phòng để cấp hỗ trợ cho TBA 110kV Đồng Niên, Chí Linh và Lai Khê…

Mức đầu tư năm 2016 phục vụ cho các dự án cải tạo nâng công suất các TBA, cải tạo hệ thống lưới điện của Điện lực Hải Dương đã đạt khoảng 430 tỷ đồng. Một số TBA 110kV như Phúc Điền, Đại An, Tiền Trung, Nghĩa An… được nâng công suất gấp rưỡi hoặc gấp đôi. Tổng công suất cực đại của các TBA 110kV đạt 1.231MW vào cuối năm 2016, đáp ứng tối đa nhu cầu sản xuất của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân.

Nỗ lực cho những mục tiêu mới

Năm 2016, sản lượng điện thương phẩm của Điện lực Hải Dương đạt 4.583,265 triệu kWh, tăng 17,57% so với năm 2015. Tổn thất điện năng đạt 4,21%, giảm 0,19% so với kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) giao và giảm 0,56% so với năm 2015. Năm 2017, công ty đặt kế hoạch điện năng thương phẩm đạt 4.973,95 triệu kWh, chỉ tiêu tổn thất điện năng là 4,28%.

Công ty đã đặt mục tiêu triển khai các dự án nâng cấp cải tạo lưới điện với tổng số vốn dự kiến là 428 tỷ đồng. Theo đó, công ty sẽ cân đối các nguồn lực, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, thực hiện đầu tư xây dựng hiệu quả, đồng bộ và tối ưu hóa chi phí trong đầu tư xây dựng. Ngoài ra, công ty cũng phấn đấu vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định, tin cậy và liên tục. Thực hiện tốt các chỉ tiêu về suất sự cố lưới điện 110kV và các chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện lưới phân phối; nâng cao chất lượng điện phục vụ khách hàng…

Điện lực Hải Dương cũng tập trung nâng cao năng suất lao động, thông qua việc xây dựng mô hình tổ chức quản trị hiện đại, xây dựng hệ thống quản lý chiến lược và chỉ số đo lường hiệu quả công việc BSC & KPIs, có cơ chế quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả từ cá nhân đến đơn vị trên cơ sở rà soát, xây dựng bản mô tả công việc, KPIs và chức năng nhiệm vụ của các đơn vị; đánh giá việc hoàn thiện và thực hiện quy chế, quy định của các đơn vị...

Tác giả: Thu Hường - Báo Công thương ; xuất bản: 06/05/2017 08:12
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31