Văn hóa doanh nghiệp

Công ty Điện lực Hải Dương triển khai các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai năm 2021.

Tuần lễ Quốc gia Phòng chống thiên tai (PCTT) năm 2021 với chủ đề “Chung tay xây dựng xã hội an toàn trước thiên tai” đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều cơ quan, đơn vị trong đó có Công ty Điện lực Hải Dương (PCHD). Theo đó ngay từ đầu năm 2021, Công ty và 12 đơn vị Điện lực cơ sở đã xây dựng và triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2021, đồng thời đã chủ động hoàn thành sớm một số nội dung để chủ động hơn trong điều kiện dịch Covid có thể diễn biến bất thường.

Mục đích, ý nghĩa của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tập thể và cá nhân trong công tác phòng, chống thiên tai; đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai; nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai của các đơn vị; tuyên truyền sâu rộng các quy định pháp luật, kiến thức về phòng, chống thiên tai cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) tạo được sự đồng thuận, ý thức chủ động của CBCNV trong phòng, chống thiên tai; cổ vũ tinh thần cán bộ, người lao động trong công tác phòng, chống thiên tai.

Đồng thời triển khai sâu, rộng các hoạt động trong đơn vị, phù hợp với điều kiện tình hình tại đơn vị góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ sang chủ động phòng ngừa thiên tai. Đảm bảo các chương trình thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình của từng đơn vị. Huy động được sự tham gia, phối hợp của các tổ chức, cá nhân đối với công tác phòng, chống thiên tai. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia năm 2021 phù hợp với diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Công ty Điện lực Hải Dương tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và xử lý sự cố cuối tháng 4 năm 2021

Trong tháng 4 và tháng 5/2021, Công ty đã thực hiện 14 buổi diễn tập PCTT và xử lý sự cố. Tăng cường công tác tuyên truyền ngăn ngừa sự cố lưới điện từ các hoạt động thả diều/câu cá và tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân; tính riêng trong tháng 4 và 5 đã có tổng cộng 18 tin, bài, phóng sự của các cơ quan truyền thông tuyên truyền về các chủ đề này. Các đơn vị trực thuộc đã hoàn thành kiểm tra vận hành chạy thử 100% các trạm biến áp phục vụ bơm úng trên địa bàn tỉnh.

Công ty thực hiện treo băng rôn hưởng ứng tuần lễ Quốc gia PCTT năm 2021

Đồng thời các đơn vị thực hiện treo băng rôn hưởng ứng chương trình tại trụ sở Công ty cũng như trụ sở các đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai và các mô hình, bài học kinh nghiệm tại các đơn vị về phòng, chống thiên tai; các quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai; công tác dự báo, cảnh báo thiên tai; công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị phục vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) và nhu yếu phẩm đề phòng thiên tai gây ra. Tiếp tục đẩy nhanh việc hoàn thành kế hoạch năm 2021 về thí nghiệm định kỳ, bảo dưỡng đường dây, xử lý khiếm khuyết và thay thế đầu cáp ngầm trên 15 năm tại các Điện lực. Rà soát, kiểm tra, củng cố và khắc phục kịp thời những tồn tại của thiết bị , móng, cột, đường dây, trạm điện (đặc biệt là tại các địa bàn xung yếu, các cột điện ở triền dốc, bờ sông, các đường dây mới đưa vào vận hành…). Chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo chất lượng, số lượng về các phương tiện vận tải, xăng dầu, dụng cụ sản xuất, dụng cụ an toàn, thông tin liên lạc.... để phục vụ công tác phòng chống thiên tai.

Trung Hiếu – PC Hải Dương

Tác giả: Trung Hiếu - PC Hải Dương ; xuất bản: 22/05/2021 03:31
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31