Hành lang lưới điện

Công ty Điện lực Hải Dương tổ chức đào tạo triển khai cung cấp dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4

Ngày 22/02, Công ty Điện lực Hải Dương tổ chức Hội nghị đào tạo triển khai cung cấp dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4 và thanh toán mọi lúc mọi nơi cho gần 80 cán bộ, chuyên viên làm công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng.

Từ 21/12/2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến tương đương với dịch vụ công cấp độ 3 và đã cung cấp dịch vụ thanh toán hoá đơn tiền điện trực tuyến. Để tiếp tục cung cấp các dịch vụ tốt hơn, hướng tới việc cung cấp dịch vụ điện tương đương cấp độ 4 (là dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 3 và cho phép khách hàng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến) cho 08 dịch vụ điện có thể phát sinh chi phí phần dịch vụ tư vấn, xây lắp, thí nghiệm gồm: Cấp điện từ lưới hạ áp; Cấp điện mới từ lưới điện trung áp; Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha; Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm; Kiểm tra công tơ, thiết bị đo đếm khác; Cấp điện lại theo yêu cầu của khách hàng; Xử lý báo mất điện; Tư vấn thiết kế, xây dựng, nghiệm thu, bảo trì/bảo dưỡng, vận hành công trình điện. Trong 8 dịch vụ trên, ngành Điện lựa chọn 05 dịch vụ: Cấp điện từ lưới hạ áp; Cấp điện lại theo yêu cầu của khách hàng; Xử lý báo mất điện; Thay đổi công suất sử dụng điện/thay đổi loại công tơ 01 pha, 03 pha; Thay đổi vị trí thiết bị đo đếm để cung cấp dịch vụ lên dịch vụ trực tuyến cấp độ 4 đồng thời đảm bảo cung cấp dịch vụ thanh toán hoá đơn tiền điện và các dịch vụ điện này mọi lúc mọi nơi.

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cho các học viên năm chắc được thế nào là dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4, cách thức triển khai thực hiện các bước của công tác này. Nội dung chính của buổi đào tạo là giới thiệu mô hình chung triển khai các dịch vụ điện cấp độ 4 và thanh toán Online các dịch vụ qua Web Trung tâm chăm sóc khách hàng. Các học viên đã được hướng dẫn triển khai 5 loại hình dịch vụ mà ngành Điện đưa lên dịch vụ trực tuyến cấp độ 4. Ngoài ra  khách hàng sẽ thuận lợi hơn có thể thanh toán mọi lúc mọi nơi khi ngành Điện đưa vào nhiều hình thức thanh toán online với thẻ nội địa (ATM) và thẻ quốc tế (VISA, MASTER).

Đây là một trong những bước đi đầu tiên của Công ty Điện lực Hải Dương trong việc triển khai dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4. Tất cả những cải tiến trong các loại hình dịch vụ của ngành Điện đều hướng đến khách hàng. Với phương châm tạo điều kiện thuận lợi và chất lượng dịch vụ tốt nhất nhằm nâng cao độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện của Công ty.

Trung Hiếu – VP PCHD

Tác giả: Trung Hiếu - VP PCHD ; xuất bản: 28/02/2019 01:29
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31