Hoạt động đoàn thể

Công ty Điện lực Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và phòng trào thi đua hai giỏi giai đoạn 5 năm 2010 - 2015

Ngày 28/8/2015, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, Ban nữ công Công ty đã tổ chức Hội nghị tổng kết vì sự tiến bộ phụ nữ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2015

       Thực hiện kế họach số 1529/EVN NPC-TC&NS của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về công tác vì sự tiến bộ phụ nữ 2015 và công văn số 122/CĐNPC-NC của Công đoàn Tổng công ty về tổng kết phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2015. Được sự nhất trí của lãnh đạo Công ty, ngày 28/8/2015, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ, Ban nữ công Công ty đã tổ chức Hội nghị tổng kết vì sự tiến bộ phụ nữ và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2015. Dự Hội nghị có các đồng chí ban Thường vụ đảng ủy, ban Giám đốc, lãnh đạo chuyên môn và công đoàn các đơn vị trực thuộc cùng 90 nữ CBVCN tiêu biểu, đại diện cho 350 nữ CBCNV Công ty.

          Giai đoạn 2010 - 2015, những năm đầu ngành điện gặp nhiều khó khăn về vốn, về năng lực nguồn điện, thời tiết diễn biến phức tạp, khi đó thực hiện nhiều chương trình lớn như: Phấn đấu cấp đủ điện cho mọi thành phần kinh tế, xã hội, xóa bỏ tư tưởng độc quyền ngành, theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững, tiến tới cơ chế thị trường và sự cạnh tranh trong lĩnh vực điện lực; tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn; thực hiện năm kinh doanh và dịch vụ khách hàng; thực hiện năm văn hóa an toàn và kỷ luật lao động và năm 2015 là năm năng suất và hiệu quả. Qua mỗi năm trong giai đoạn, nữ CBCNV Công ty đã đóng góp đáng kể công sức vào kết quả hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty. Bên cạnh đó các chị luôn giữ gìn, xây dựng mái ấm gia đình, nuôi con khỏe dạy con ngoan, học giỏi, vượt qua khó khăn, phấn đấu học tập, rèn, luyện tu dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức xã hội và vững vàng trong chuyên môn, nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          Trong 5 năm qua Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cùng các chị đã triển khai và thực hiện tốt 5 mục tiêu trong chương trình hoạt động bình đẳng giới, đó là: Thực hiện quyền bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động việc làm; quyền bình đẳng của phụ nữ trong giáo dục đào tạo; sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí ra quyết định; chăm sóc sức khỏe định kỳ cho phụ nữ và hỗ trợ cân bằng giữa công việc và gia đình; tăng cường năng lực hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ trong việc đào tạo về giới và kỹ năng lồng ghép giới vào công việc. Kết quả đó được thể hiện nữ CBCNV có đủ việc làm, chế độ nâng lương, xét thưởng được đảm bảo, được tạo điều kiện học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng sống và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Công ty có 48 chị giữ các chức vụ từ Chủ tịch công đoàn bộ phận đến Phó Giám đốc Công ty. Gắn liền với thực hiện 5 mục tiêu vì sự tiến bộ phụ nữ, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong 5 năm qua được Ban nữ công Công ty hàng năm triển khai kịp thời ngay từ đầu năm. Kết quả phong trào thi đua trong 4 năm từ 2010-2014 đã có 140 chị được các cấp khen thưởng với danh hiệu đạt được từ giấy khen, bằng khen đến danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở. Và trong giai đoạn 2010 - 2015, tại Hội nghị đã có 36 chị được Công đoàn Công ty khen thưởng. Bên cạnh thành đạt được trong hoạt động sản xuất, các chị còn tích cực tham gia hoạt động từ thiện, các phong trào khác do đoàn thể và chuyên môn phát động, giữ gìn mái ấm gia đình, nuôi con khỏe dạy con ngoan.

          Tại Hội nghị, Giám đốc Công ty đánh gia cao thành tích mà nữ CBCNVCông ty đã đạt được trong thời gian 5 năm vừa qua. Giai đoạn 5 năm tiếp theo là  giai đoạn các cấp, các ngành, đoàn thể thực hiện nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nữ CNVC Công ty sẽ có những biện pháp cụ thể, phong trào thi đua thiết thực để cùng đồng hành với các tầng lớp trong xã hội thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng. Đồng chí sẽ cùng ban Giám đốc cam kết tạo mọi điều kiện để Ban vì sự tiến bộ phụ nữ cũng như Ban nữ công hoạt động đạt hiệu quả. Bên cạnh đó mong nữ CBCNV Công ty, giữ gìn đoàn kết, xây dựng môi trường làm việc lành mạnh, tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xây dựng gia hạnh ấm no, hạnh phúc, nuôi con khỏi dạy con ngoan, luôn là ngọn lửa sưởi ấm gia đình. Xứng đáng là người phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới đó là “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.

          Sau Hội nghị là chương trình biểu diễn thời trang, do các người mẫu không chuyên của Công ty trình diễn các mẫu quần áo của 03 nhà may, để lựa chọn nhà may trang phục cho CBCNV Công ty.

TAGS:
Tác giả: Vũ Văn Hãn - Chủ tịch Công đoàn Công ty. ; xuất bản: 07/09/2015 02:25
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31