Thông tin dự án

Công ty Điện lực Hải Dương nghiệm thu đóng điện cải tạo TBA 110kV Phả Lại vận hành không người trực

Ngày 22 tháng 3 năm 2021 Công ty Điện lực Hải Dương đã hoàn thành nghiệm thu đóng điện công trình: Cải tạo TBA 110kV Phả Lại (E8.4) vận hành không người trực.

Các hạng mục chính của dự án: Thực hiện thay thế các thiết bị nhất thứ (DCL 131-1, DCL 131-3); thay thế các thiết bị nhị thứ: Rơle so lệch MBA T1; rơ le bảo vệ quá dòng F67 cho ngăn 131; rơ le bảo quá dòng cho các ngăn 473, 475, 371; rơ bảo vệ điện áp cho các ngăn TUC31, TUC41; thí nghiệm hiệu chỉnh và kết nối các tín hiệu SCADA về Trung tâm Điều độ HTĐ Miền Bắc và TTĐKX Hải Dương; xây dựng, cải tạo hệ thống tường rào, nhà phân phối của trạm để có thể vận hành TBA E8.4 theo tiêu chí không người trực.... Tổng mức đầu tư dự án là trên 9,6 tỷ đồng.

Công trình cải tạo TBA 110kV Phả Lại đã được Chủ đầu tư nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng. Công trình đã đủ các điều kiện đáp ứng theo tiêu chí vận hành không người trực, đây là trạm biến áp thứ 11/13 TBA 110kV của PC Hải Dương được hoàn thiện các điều kiện để có thể đưa vào vận hành theo tiêu chí không người trực theo đúng lộ trình của EVN.

                            
        Thay thế DCL 131-1 và 131-3 E8.4

TBA 110kV Phả Lại (E8.4) sau khi đưa vào vận hành theo tiêu chí không người trực sẽ rút được toàn bộ nhân viên vận hành trực tiếp tại trạm, góp phần tăng năng suất lao động, đảm bảo an toàn vận hành lưới điện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Hải Dương.

Ban Quản lý dự án

Tác giả: Ban QLDA - PCHD ; xuất bản: 25/03/2021 08:39
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31