Hành lang lưới điện

Công ty Điện lực Hải Dương khuyến cáo về tai nạn điện trong nhân dân và biện pháp phòng tránh

Hầu hết các vụ tai nạn điện trong nhân dân đều do nguyên nhân vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện được quy định theo Khoản 1 Điều 51 Luật Điện lực. Cụ thể với điện áp đến điện áp 35 kV khoảng cách là 3m. Hậu quả để lại của tai nạn điện thường rất thương tâm (thương tật nặng hoặc tử vong). Đối với điện hạ thế chỉ khi người chạm trực tiếp vào dây điện hoặc nguồn điện mới bị điện giật; đối với điện trung thế khi lại gần với khoảng cách nhất định đã bị phóng điện gây bỏng và thương vong do dòng điện chạy qua người. Nguyên tắc đầu tiên để phòng tránh tại nạn điện với hệ thống điện trung thế là không thực hiện bất cứ hành động nào có thể đặt bản thân hoặc dụng cụ tiếp xúc với bản thân lại gần đường dây, thiết bị điện trung thế với khoảng cách dưới 3m.

Sử dụng các phương tiện nâng xúc dưới đương dây điện cao thế

Công ty Điện lực Hải Dương khuyến cáo tới khách hàng và nhân dân một số tình huống có nguy cơ cao xảy ra tai nạn điện trung thế và các biện pháp phòng tránh như sau:

Tự ý trèo lên cột điện, vào công trình điện bắt chim, động vật, cắt cáp điện…vi phạm khoảng cách bị phóng điện. Công ty Điện lực Hải Dương khuyến cáo nghiêm cấm tự ý trèo lên cột điện, công trình điện bắt chim, động vật, cắt cáp điện và làm các việc khác; nghiêm cấm tự ý vào, lại gần những khu vực mang điện có biển cấm, biển tuyên truyền của ngành Điện.

Tự ý trèo lên cột điện vi phạm khaongr cách an toàn điện (nguồn internet)

Trong quá trình chở đất, đá, vật liệu xây dựng… trong khi nâng ben dưới đường dây, công trình điện vi phạm khoảng cách bị phóng điện. Công ty Điện lực Hải Dương khuyến cáo. Không điều khiển phương tiện vận tải chở vật liệu xây dựng đi dưới đường dây điện khi khoảng cách từ điểm cao nhất của xe đến điểm thấp nhất của đường dây nhỏ hơn 3m. Không nâng thùng xe dưới đường dây điện hoặc gần công trình điện nếu khoảng cách cao nhất của thùng xe trong khi nâng cách điểm thấp nhất của đường dây, phần mang điện của công trình điện nhỏ hơn 3m.

Xây dựng các công trình vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện (nguồn internet)

Câu cá gần và dưới đường dây điện, khi vung cần câu vi phạm khoảng cách bị phóng điện. Biện pháp phòng tránh: Không câu cá tại các khu vực gần và dưới đường dây điện, đặc biệt là khu vực khi vung cần câu có nguy cơ chạm vào đường dây và thiết bị điện vi phạm khoảng cách.

Câu cá dưới đường dây trung thế đang mang điện (nguồn internet)

Trong khi thi công các công trình xây dựng, kéo cáp viễn thông, cáp điện, lắp đặt biển quảng cáo đưa các dụng cụ thi công như sào, gậy… không cách điện lại gần đường dây và thiết bị điện vi phạm khoảng cách bị phóng điện. Biện pháp phòng tránh: Khi thi công các công trình xây dựng, kéo cáp viễn thông, cáp điện, dựng biển quảng cáo trong khu vực mà trong quá trình thi công có nguy cơ cao lại gần đường dây, thiết bị điện trung thế với khoảng cách dưới 3m thì tuyệt đối dừng công việc không tiếp tục thi công. Trong trường hợp bắt buộc phải thực hiện thì liên hệ với Điện lực địa phương để được tư vấn, hướng dẫn các biện pháp phòng tránh để đảm bảo an toàn khi thực hiện công việc.

Điều khiển phương tiện giao thông, máy gặt lúa… đi vào các khu vực có đường cáp viễn thông đi chung cột với đường dây điện trung thế. Trong quá trình lưu thông phương tiện vướng vào hệ thống cáp viễn thông, tự ý nâng cao cáp viễn thông dẫn tới vi phạm khoảng cách với đường dây điện trung thế bị phóng điện. Công ty Điện lực Hải Dương khuyến cáo tuyệt đối không điều khiển phương tiện qua khu vực mà khoảng cách từ điểm thấp nhất từ dây dẫn điện trung thế đến điểm cao nhất của phương tiện nhỏ hơn 3m. Trong quá trình lưu thông khi phương tiện vướng vào dây viễn thông có đi chung cột với đường dây trung thế, nghiêm cấm tự ý dùng tay, sào không cách điện để nâng cao dây viễn thông rất dễ vi phạm khoảng cách với đường dây trung thế; báo ngay với điện lực địa phương để được hướng dẫn và hỗ trợ.

Hiện trường xe tải khi nâng ben vi phạm khoảng cách với đường dây 35kV tại ĐL Kinh Môn - Công ty ĐL Hải Dương

Thả diều, các vật thể bay gần và vướng vào đường dây điện trung áp gây sự cố lưới điện; lại gần gỡ diều, vật thể bay đang mắc trên đường dây bị phóng điện. Biện pháp phòng tránh: Không thả diều, vật thể bay gần đường dây điện hoặc khi đứt dây có thể bay vướng vào đường dây điện. Khi diều, vật thể bay vướng, mắc treo trên đường dây điện, thiết bị điện nghiêm cấm tự ý lại gần, tháo, gỡ lấy diều khỏi đường dây. Báo ngay có điện lực địa phương để được trợ giúp.

Thả diều vướng vào đường dây gây sự cố lưới điện

Vì lý do thiên thai, sự cố… dây điện trung thế đứt rơi xuống đường, xuống đất có người lại gần vi phạm khoảng cách bị điện phóng. Khi gặp tình huống này Công ty Điện lực Hải Dương khuyến cáo khách hàng và nhân dân ngay lập tức thực hiện một số lưu ý như sau: Tuyệt đối không đến gần, đứng cách dây điện và vị trí dây tiếp xúc với đất với khoảng cách ít nhất 10m; báo ngay cho Điện lực địa phương về tình huống đứt dây điện; tìm mọi biện pháp ngăn chặn mọi người đến gần dây điện và vị trí dây điện tiếp xúc với đất; nếu có người bị nạn tuyệt đối không lại gần dây dẫn điện và giải cứu người bị nạn khi chưa biết chắc chắn đường dây đã được cắt điện.

Một số khuyến cáo của Công ty Điện lực Hải Dương đến khách hàng và nhân dân nhằm mục đích nâng cao hiểu biết, nhận thức và phòng tránh hiệu quả những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Trung Hiếu- PCHD

Tác giả: ; xuất bản: 18/10/2021 04:38
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31