Thông tin dự án

Công trình: Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối huyện Tứ Kỳ năm 2021

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

CÔNG TRÌNH: Xây dựng đường dây trung thế và các TBA phân phối huyện Tứ Kỳ năm 2021

CHỦ ĐẦU TƯ

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

 

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ DỰ ÁN

Ban Quản lý dự án Chi nhánh Công ty TNHH MTV Điện Lực Hải Dương

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

 

Huyện Tứ Kỳ- tỉnh Hải Dương

ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ LẬP TK BVTC -TDT

Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Hải Dương

NHÀ THẦU TƯ VẤN GIÁM SÁT

Công ty CP DV tư vấn xây dựng điện Việt Nam.

NHÀ THẦU THI CÔNG

 

Công ty TNHH MTV xây lắp và vận tải Sơn Lâm.

PHẠM VI CÔNG VIỆC

- Xây dựng mới 4,687km tuyến đường dây trung áp 35kV.

- Xây dựng mới 0,2365km đường cáp ngầm 35kV.

- Xây dựng mới 07 trạm, trong đó:

+ 03 TBA treo có công suất 320kVA-35(22)/0,4kV.

+ 04 TBA treo có công suất 400kVA-35(22)/0,4kV.

- Cải tạo và xây dựng mới 2,85km đường dây 0,4kV xuất tuyến cho 07

GIÁ TRỊ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

 

10.136.808.621 VNĐ

THỜI GIAN KHỞI CÔNG

 

01/12/2020

THỜI GIAN DỰ KIẾN HOÀN THÀNH

Qúy  I/2021

CÁN BỘ QUẢN LÝ

DỰ ÁN

Họ và tên: Nguyễn Xuân Thời

Điện thoại: 0981.115.585;

Email: xuanthoihd@gmail.com

 

Tác giả: Ban QLDA - PCHD ; xuất bản: 08/12/2020 10:49
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31