Hoạt động đoàn thể

Công đoàn PC Hải Dương đồng hành cùng Chuyên môn, sát cánh cùng người lao động trong công tác phòng, chống dịch Covid 19 đợt 4

Dịch Covid 19 lần thứ tư đang diễn biến rất phức tạp tại các tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, hiện đang lan ra 28 tỉnh, thành phố, trong đó có tỉnh Hải Dương. Tâm dịch của tỉnh Hải Dương hiện nay là Tp Hải Dương với 34/40 ca F0.

Ngay sau khi có CBCNV thuộc diện F1 và F2 (hiện chưa có F0), đêm ngày 21/5/2021, Ban thường vụ Công đoàn đã phối hợp cùng Ban lãnh đạo Công ty và các đơn vị liên quan họp triển khai phương án phòng, chống dịch Covid 19 tại 02 Điện lực: Tp Hải Dương và Tứ Kỳ, qua đó, làm mẫu cho các đơn vị còn lại trong Công ty. Phương án phòng, chống dịch ưu tiên đảm bảo sức khỏe cho người lao động ở mức cao nhất, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không gián đoạn, đặc biệt là công tác cung ứng điện cho ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp diễn ra vào ngày 23/5 .

Công đoàn PC Hải Dương thăm tặng quà CBCNV ĐL thành phố Hải Dương đang thực hiện cách ly tại đơn vị

 Ban thường vụ Công đoàn cũng đã họp và thống nhất phương án chăm lo và động viên người lao động hiện đang chủ động cách ly phòng, chống dịch Covid 19 tại đơn vị. Công đoàn Công ty đã ban hành văn bản hướng dẫn Công đoàn các đơn vị triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid 19; trích 73 triệu đồng để thăm hỏi, động viên người lao động hiện đang  động hiện đang chủ động cách ly phòng, chống dịch Covid 19 tại 07 đơn vị.

Công đoàn PC Hải Dương thăm tặng quà CBCNV ĐL Tứ Kỳ đang thực hiện cách ly tại đơn vị

Trong sáng ngày 22/3, Ban thường vụ Công đoàn đã phối hợp với Văn phòng Công ty, phòng TC&NS, phòng An toàn đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại các Điện lực: Tp Hải Dương và Tứ Kỳ, đây là hai điện lực hiện đang cách ly 100% CBCNV tại đơn vị. Kết hợp với hoạt động kiểm tra, Ban thường vụ Công đoàn đã thăm hỏi, động viên và tặng quà với tổng giá trị hơn 11 triệu đồng cho người lao động tại các đơn vị nói trên.

Đức Thanh – PC Hải Dương

Tác giả: Đức Thanh - PC Hải Dương ; xuất bản: 24/05/2021 09:54
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31