Hoạt động đoàn thể

Công đoàn EVNNPC: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

Ngày 12/7 tại Mộc Châu, Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc (EVNNPC) đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Ông Nguyễn Văn Tiệp, Chủ tịch Công đoàn EVNNPC chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các ủy viên Ban chấp hành Công đoàn, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Tổng Công ty, các cán bộ Công đoàn chuyên trách, các Chủ tịch Công đoàn cơ sở.

6 tháng đầu năm, phong trào CNVC lao động và hoạt động Công đoàn của  Tổng Công ty đạt được nhiều kết quả theo kế hoạch đề ra; bám sát thực tế hoạt động SXKD để triển khai các hoạt động nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Các phong trào thi đua được CNVC lao động hưởng ứng tích cực với các hoạt động cụ thể.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đề xuất giải pháp về việc nâng cao vai trò của Công đoàn trong việc tham gia thực hiện chủ đề "Năm nâng cao năng lực quản trị trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam" nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo an toàn lao động; áp dụng cải tiến năng suất chất lượng (Chương trình 5S) và xây dựng Hệ thống chỉ số đánh giá thực hiện công việc (KPI), phục vụ có hiệu quả công tác quản trị doanh nghiệp.

6 tháng cuối năm, Công đoàn EVNNPC tập trung vào 13 nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể như: Tham gia phối hợp cùng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ SXKD; tiếp tục tuyên truyền, triển khai đồng bộ các giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Nâng cao năng lực quản trị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam” và “Đảm bảo an toàn lao động - Ý thức và trách nhiệm”, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế của các địa phương; Tăng cường tuyên truyền giáo dục CNVC lao động về ý thức chấp hành các quy định thực hiện nhiệm vụ được giao và thực thi văn hóa doanh nghiệp theo bộ quy tắc ứng xử, không gây phiền hà sách nhiễu đối với khách hàng; Phối hợp kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện thông tin đối thoại giữa đại diện tập thể người lao động với người sử dụng lao động.

Công đoàn cũng tham gia phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại lao động theo hướng giảm lao động gián tiếp, nâng cao năng suất lao động; thực hiện phương án sáp nhập Điện lực huyện nhằm giảm đầu mối quản lý, lao động gián tiếp đảm bảo bộ máy gọn nhẹ, tiết kiệm lao động và bố trí lao động phù hợp với năng lực nâng cao hiệu quả; triển khai hệ thống đánh giá hiệu quả công việc BSC/KPIs, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 5S gắn liền với quản lý vận hành hệ thống điện; Phối hợp với Ban Kinh doanh tuyên truyền phổ biến nội dung đánh giá sự hài lòng của khách hàng trong CNVC lao động. Triển khai đồng bộ thực hiện chỉnh trang lưới điện đảm bảo an toàn, sạch đẹp , mỹ quan; Phối hợp kiểm tra công tác an toàn lao động, tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhằm ngăn chăn tai nạn lao động và sự cố do chủ quan.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ông Nguyễn Văn Tiệp, Chủ tịch Công đoàn EVNNPC nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các Công đoàn cần chú trọng phối hợp với chuyên môn trong công tác đào tạo tại chỗ với phương châm đa dạng hóa hình thức đào tạo phù hợp với thực tế; thực hiện Đại hội nhiệm kỳ Công đoàn cơ sở theo kế hoạch để chuẩn bị Đại hội Công đoàn Tổng Công ty vào năm 2017. Đồng thời thực hiện nghiêm túc kế hoạch thu nộp công tác tài chính, đảm bảo cân đối cho hoạt động từ Công đoàn Tổng Công ty đến các Công đoàn cơ sở. Trong tháng 7 sẽ tổ chức biểu dương và tặng quà các cháu học sinh giỏi, là con CNVC lao động đạt thành tích cao trong năm học 2015 - 2016

Một nhiệm vụ hết sức quan trọng là việc Công đoàn chủ trì và phối hợp tham gia xây dựng phòng Truyền thống của Tổng Công ty, cùng chuyên môn tổ chức vận động toàn thể CNVC lao động và các thế hệ cán bộ lãnh đạo, cán bộ công nhân của ngành điện tham gia sưu tầm, ủng hộ hiện vật, hình ảnh phục vụ việc xây dựng và trưng bày Phòng Truyền thống Tổng Công ty.

Tác giả: npc.com.vn ; xuất bản: 15/07/2016 04:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31