Tin Hải Dương PC

Công đoàn EVN kiểm tra, khảo sát công tác hoạt động mạng lưới An toàn vệ sinh viên (ATVSV) tại PC Hải Dương

Sáng ngày 11/4/2024, Công đoàn  Điện lực Việt Nam phối hợp Ban An toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có buổi làm việc kiểm tra, khảo sát hoạt động của mạng lưới An toàn vệ sinh viên và việc triển khai thực hiện Chỉ thị liên tịch số 6799/CTLT-EVN-CĐĐVN tại Công ty Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương). Đoàn kiểm tra do ông Uông Quang Huy - Phó Chủ tịch Công đoàn EVN làm Trưởng đoàn, cùng đại diện các Ban Công đoàn EVN và EVNNPC.

Làm việc với đoàn công tác có đại diện Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc. Về phía PC Hải Dương có ông Phạm Hoàng Phương - Phó Giám đốc; Ông Phạm Văn Khen - Chủ tịch Công đoàn cùng đại diện các phòng chuyên môn và đội ngũ các an toàn vệ sinh viên (ATVSV) tại các đơn vị trong PC Hải Dương.

Ông Phạm Hoàng Phương - phó Giám đốc Công ty phát biểu tại buổi làm việc

Chương trình làm việc nhằm đánh giá công tác phối hợp giữa Công đoàn với chuyên môn trong việc kiểm tra, giám sát thực hiện công tác ATVSLĐ tại đơn vị. Kiểm tra kết quả tổ chức hoạt động của mạng lưới ATVSV tại đơn vị và việc triển khai thực hiện chỉ thị số 6799/CTLT-EVN-CĐĐVN ngày 29/11/2022, giữa Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam về tổ chức, hoạt động mạng lưới ATVSV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Cũng như trao đổi công việc trực tiếp với các đồng chí ATVSV tại các đơn vị của PC Hải Dương.

Ông Phạm Văn Khen - Đại diện Công đoàn PC Hải Dương báo cáo tình hình họat động của mạng lưới ATVSV

Đại diện PC Hải Dương đã trình bày bản báo cáo về các hoạt động của Công đoàn đơn vị cũng như hoạt động của mạng lưới ATVSV trong năm 2023 và các tháng đầu năm 2024. Báo cáo đánh giá đầy đủ Công tác phối hợp giữa Công đoàn với chuyên môn đồng cấp. Công tác tổ chức hoạt động của mạng lưới ATVSV và thực hiện chỉ thị liên tịch 6799/CTLT-EVN-CĐĐVN đồng thời đánh giá kết quả thực hiện và nêu bật khó khăn cùng đề xuất kiến nghị Công đoàn cấp trên qua Đoàn công tác. Qua kết quả thực hiện PC Hải Dương đã nâng cao chất lượng công tác của mạng lưới ATVSV, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, nhằm nâng cao nhận thức cho CBCNV người lao động trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao cũng như việc chấp hành các nội quy, quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ, chăm sóc sức khỏe người lao động trong Công ty. 

Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc. Đẩy mạnh xây dựng Văn hóa an toàn trong lao động sản xuất. Ngăn chặn tai nạn – Nói không với tai nạn lao động cũng như nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của EVN và EVNNPC. PC Hải Dương không ngừng nâng cao các chất lượng của mạng lưới ATVSV cơ sở cũng như công tác tuyên truyền, vận động công nhân viên chức, người lao động thực hiện tốt các chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, vận động CNVC thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ SXKD của ngành. Đồng thời đây là dịp Công đoàn và người lao động ở cơ sở đại điện cho CBCNV của PC Hải Dương được trực tiếp thu và bày tỏ nguyện vọng với Công đoàn cấp trên.

Ông Uông Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn EVN phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Uông Quang Huy – phó chủ tịch CĐĐVN đánh giá cao sự nghiêm túc cũng như công tác chuẩn bị các nội dung làm việc với Đoàn công tác. Ghi nhận nỗ lực và kết quả đạt được của PC Hải Dương trong công tác Công đoàn cũng như chỉ đạo xuyên suốt các hoạt động của mạng lưới ATVSV tại đơn vị. Ông nhấn mạnh đơn vị cần thường xuyên duy trì, làm tốt và kịp thời chăm sóc động viên cho hoạt động của mạng lưới ATVSV cũng như CBCNV, người lao động tại đơn vị.

Kịp thời đánh giá và khắc phục khó khăn vướng mắc công tác ATVSLĐ, nâng cao công tác quản lý và đẩy mạnh văn hóa ATVSLĐ tại PC Hải Dương là kết quả tốt nhất trong công tác SXKD tại PC Hải Dương. Góp phần quan trọng vào việc đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục ổn định phục vụ các nhiệm vụ chính trị, an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Đồng thời góp phần tích cực vào việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Tổ TT – PC Hải Dương

Tác giả: ; xuất bản: 12/04/2024 03:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét

Các Tin khác

  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31