Tin Hải Dương PC

Công đoàn Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương tập huấn định kỳ cho các An toàn vệ sinh viên năm 2021

Thực hiện kế hoạch Tháng Công nhân và Tháng ATVSLĐ, sáng ngày 27/5/2021, Công đoàn Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đã phối hợp với phòng An toàn Công ty tổ chức tập huấn định kỳ năm 2021 cho 84 ATVSV của Công ty.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid 19, buổi tập huấn được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, kết hợp giữa Hội nghị truyền hình với 14 điểm cầu (đặt tại Công ty, 12 Điện lực và Đội QLVH LĐCT) và học trực tuyến trên phần mềm Zoom (đối với các TBA 110kV thuộc Đội QLVH LĐCT hiện đang chủ động cách ly y tế và TT ĐKX...).

Cán bộ phòng An toàn tập huấn tại điểm cầu Công ty Điện lực Hải Dương

Nội dung tập huấn tập trung vào 03 chủ đề chính là: Quy định hoạt động mạng lưới ATVSV của Tổng công ty Điện lực miền Bắc ban hành ngày 18/3/2021; Hướng dẫn về hoạt động của mạng lưới ATVSV và kỹ năng, phương pháp hoạt động của ATVSV; Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Các kiến thức thu hoạch được sau buổi tập huấn sẽ giúp ích tích cực trong hoạt động của các ATVSV, giúp các ATVSV nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc, đặc biệt là kỹ năng mềm.

Đức Thanh- PCHD

Tác giả: Đức Thanh - PC Hải Dương ; xuất bản: 28/05/2021 10:00
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31