Tin Hải Dương PC

Có hay không chuyện "thông thầu"?

Việc một số đơn vị dự thầu bị loại là do không đủ điều kiện chứ không có việc Điện lực Hải Dương thông thầu để chọn đơn vị theo ý mình...

Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương (Công ty Điện lực Hải Dương) đã quyết định đầu tư hơn 21,7 tỷ đồng xây dựng mới, cải tạo đường dây 22 kV, 35 kV cấp điện cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN) Phúc Điền (Cẩm Giàng). Trong đó sẽ xây dựng và cải tạo 9.646 m tuyến cáp ngầm trung áp và đường dây trung áp trên không, gồm: 6 lộ cáp ngầm 24 kV, 2 lộ cáp ngầm 35 kV và đường dây liên lạc giữa các lộ 22kV trong KCN. 

Để lựa chọn nhà thầu đủ trình độ và năng lực thi công, Công ty Điện lực Hải Dương đã thông báo mời thầu rộng rãi trên báo Đấu thầu, Trang thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định của Luật Đấu thầu. Đồng thời, phát hành hồ sơ mời thầu từ ngày 6 đến 16-6. Đã có 16 nhà thầu mua hồ sơ mời thầu; có 5 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) gồm các Công ty CP: Đầu tư Xây lắp điện Hải Phòng, Xây lắp điện Hà Nội, Xây lắp điện I; Liên danh Công ty CP Đầu tư, xây dựng, phát triển Đông Đô 9 - Bộ Quốc phòng và Công ty TNHH một thành viên Xây lắp và Vận tải Sơn Lâm; Liên danh nhà thầu Công ty CP Đầu tư sản xuất và Xây dựng Hà Nội và Công ty CP Xây lắp điện máy Hà Tây.

Sau khi nhận được HSDT, tổ chuyên gia của công ty đã đánh giá cả 5 nhà thầu có hồ sơ hợp lệ. Tuy nhiên, khi đánh giá về năng lực, kinh nghiệm thì tổ chuyên gia đã phát hiện Liên danh Công ty CP Đầu tư, xây dựng, phát triển Đông Đô 9 - Bộ Quốc phòng và Công ty TNHH một thành viên Xây lắp và Vận tải Sơn Lâm không đáp ứng yêu cầu về năng lực và kinh nghiệm nêu trong hồ sơ mời thầu. Đó là, nhà thầu đã gian lận khi lập HSDT trong việc cung cấp hợp đồng tương tự. Cụ thể, trong HSDT nhà thầu trên cung cấp có hợp đồng số 86/2013/HĐXD giữa Công ty CP Đầu tư, xây dựng, phát triển Đông Đô 9 - Bộ Quốc phòng và chi nhánh Công ty CP Khai thác sản xuất bột đá chất lượng cao Linh Thành Quảng Bình ký ngày 10-4-2013. Tuy nhiên, qua xác minh thì chi nhánh Công ty CP Khai thác sản xuất bột đá chất lượng cao Linh Thành Quảng Bình lại có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 3100487738-001 đăng ký lần đầu ngày 13-8-2014. Từ chi tiết này, Công ty Điện lực Hải Dương xác định nhà thầu gian lận hợp đồng vì hợp đồng không thể ký trước khi thành lập chi nhánh (đăng ký kinh doanh thì mới được cấp dấu của chi nhánh). Do đó, Công ty Điện lực Hải Dương xác định nhà thầu đã vi phạm điều cấm trong khoản a, mục 4, điều 89 Luật Đấu thầu: "Trình bày sai một cách cố ý hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu của một bên trong đấu thầu nhằm thu được lợi ích tài chính hoặc lợi ích khác hoặc nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào".

Căn cứ báo cáo xét thầu của tổ chuyên gia, đơn vị đã phê duyệt danh sách xếp hạng các nhà thầu. Theo lãnh đạo công ty, sau khi không có tên, Liên danh Công ty CP Đầu tư, xây dựng, phát triển Đông Đô 9 - Bộ Quốc phòng và Công ty TNHH một thành viên Xây lắp và Vận tải Sơn Lâm đã có ý kiến và nhờ một số cơ quan báo chí nêu ý kiến về trình tự, thủ tục xét thầu. Trong đó, đặt nghi vấn chủ đầu tư là Công ty Điện lực Hải Dương có dấu hiệu "thông thầu" để gạt nhà thầu nói trên ra khỏi danh sách. Đại diện lãnh đạo Công ty Điện lực Hải Dương khẳng định, việc liên danh này không đạt yêu cầu do "gian lận khi lập HSDT trong việc cung cấp hợp đồng tương tự" theo quy định của pháp luật như đã nói ở trên. Còn trong trường hợp này, việc "thông thầu" không thể xảy ra vì cùng lúc có tới 4 nhà thầu. Việc xét duyệt thầu được công ty thực hiện nghiêm túc, theo đúng trình tự, quy định của pháp luật về tính cạnh tranh, công bằng giữa các nhà thầu; minh bạch, công khai trong thông tin, mở thầu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử gần 50 năm của công ty mới có nhà thầu thắc mắc về quá trình dự thầu.

Được biết, sau khi thực hiện theo các quy định pháp luật về đấu thầu, Công ty Điện lực Hải Dương đã lựa chọn Công ty CP Xây lắp điện I là nhà thầu thi công với giá đề nghị trúng thầu trên 14,6 tỷ đồng. Ngoài xây dựng, cải tạo 9.646 m tuyến cáp ngầm trung áp và đường dây trung áp trên không, gói thầu sẽ chuyển các trạm biến áp KCN Phúc Điền đang vận hành ở cấp điện áp 35/0,4 kV sang cấp điện áp 22/0,4 kV, đáp ứng nhu cầu phát triển của phụ tải công nghiệp khu vực huyện Cẩm Giàng, Bình Giang. Công trình sẽ tạo mạch vòng đường dây trung thế giữa các trạm biến áp 110kV Phúc Điền - Thanh Miện; Phúc Điền - Đại An; Phúc Điền - Đồng Niên để tăng tính linh hoạt trong vận hành lưới điện. Công trình xây dựng mới, cải tạo đường dây 22  kV, 35 kV cấp điện cho các doanh nghiệp trong KCN Phúc Điền sẽ được nhà thầu thực hiện trong vòng 90 ngày theo hợp đồng.

Tác giả: Bài: Tiến Huy - Báo Hải Dương; Ảnh: www.panoramio.com ; xuất bản: 31/07/2016 03:52
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31