Tin Hải Dương PC

Chủ động, kiên quyết trong phòng chống dịch covid-19 tại PCHD

Sau 47 ngày trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận ca nhiễm mới ngoài cộng đồng, chưa rõ nguồn lây dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch tại địa phương là rất lớn. Để lưới điện vận hành liên tục, đảm bảo an toàn cho lực lượng vận hành trong thời gian dịch Covid-19, thực hiện mục tiêu kép của Công ty đã đề ra, Giám đốc Công ty Điện lực Hải Dương yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch với các phương án đã được xây dựng chi tiết, hiệu quả trong thời gian qua.

Kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm việc tại cổng Công ty 

Thực hiện cách ly tập trung tại nơi làm việc đối với TTĐKXHD (Trung tâm điều khiển xa Hải Dương), bộ não của hệ thống điện tỉnh, gồm toàn bộ 18 cán bộ công nhân viên (CBNNV) kể từ 14h00’ ngày 29/7/2021. Đối với tất cả các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Các văn bản chỉ đạo của các cấp Chính quyền nơi làm việc và tại nơi cư trú. Phổ biến đến 100% CBCNV tại các đơn vị về vai trò, vị trí công tác đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, liên tục và trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định; Hạn chế hoạt động giao tiếp xã hội, giao tiếp trực tiếp, đảm bảo không ai được tiếp xúc (trừ lực lượng y tế và đội ngũ cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày); không tập trung ăn ca cùng lúc, bố trí theo xuất ăn, đảm bảo khoảng cách, trang bị cá nhân theo đúng quy định. CBCNV nhà ở trong khu vực cách ly, phong tỏa yêu cầu cách ly tập trung tại nơi làm việc. Các CBCNV của các đơn vị hạn chế lên trụ sở Công ty cũng như đến các đơn vị khác của Công ty làm việc khi không thật cần thiết.

Ngăn, cách ly Trung tâm điều khiển xa Hải Dương tại Tòa nhà trụ sở Công ty Điện lực Hải Dương

Công tác kiểm tra kiểm soát nhiệt độ và thực hiện 5K được đặt lên hàng đầu đối với tất cả CBCNV và khách hàng đến giao dịch công tác tại trụ sở Công ty và trụ sở các đơn vị trực thuộc. Thực hiện triển khai phương án đảm bảo cấp điện trong các tình huống xảy ra, phương án vận hành đối với lực lượng lao động tại tổ thao tác lưu động, lực lượng trực ca vận hành tại các Điện lực, các trạm biến áp 110kV và tổ đường dây 110kV. Sẵn sàng vật tư, thiết bị phòng, chống dịch và phục vụ cách ly tập trung tại đơn vị. Căn cứ tình hình thực tế, lập ngay phương án trong kịch bản xuất hiện F0 tại Điện lực, đảm bảo công tác SXKD và dịch vụ khách hàng trong địa bàn quản lý. Đối với các đơn vị đóng trên địa bàn mà địa phương khi xuất hiện ca dương tính Covid-19 trong cộng đồng thực hiện cách ly ngay Tổ trực vận hành/Trạm 110kV, lập phương án cách ly và báo cáo về Ban chỉ đạo Công ty để triển khai thực hiện trong thời gian nhanh nhất.

Xuân Thuận - PCHD

Tác giả: ; xuất bản: 30/07/2021 10:51
Họ tên của bạn
Địa chỉ Email  
Tiêu đề
Nội dung
Mã xác nhận
Gửi nhận xét
  • Họp trực tuyến về tình hình cung cấp điện EVNNPC

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2022 và mục tiêu năm 2023

  • 54 năm thành lập Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

  • Hội nghị Tổng kết công tác SXKD năm 2022 và mục tiêu kễ hoạch, nhiệm vụ năm 2023

  • PC Hải Dương áp dụng công nghệ số vào quản lý vận hành lưới điện tại TT điều khiển xa Hải Dương

  • PC Hải Dương đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  • Hội nghị Tổng kết công tác QLKT-AT-VSLĐ năm 2021 và mục tiêu năm 2022

  • HỘI THAO CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC LAO ĐỘNG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC NĂM 2022

  • Đảm bảo cấp điện SeaGame 31